Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil het dossier van de nieuwe stemcomputers opnieuw op de agenda van het kernkabinet plaatsen.

Aanleiding is het bericht dat de federale overheid voor 31 december 2011 een beslissing had moeten nemen over de aankoop van nieuwe stemcomputers, maar dat dit niet gebeurde. Ze zou moeten instaan voor 20 procent van de prijs, minder dan 10 miljoen euro, terwijl Vlaanderen en Wallonië voor 80 procent zouden opdraaien. Dat de kwestie opnieuw op tafel wordt gegooid bij de federale regering betekent nieuwe hoop voor het geplaagde project.

Ondertussen roept de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de federale overheid op zeer snel een beslissing te nemen. De koepelorganisatie van de Vlaamse lokale besturen wijst erop dat in 143 van de Vlaamse gemeenten de kiezer al meer dan tien jaar vertrouwd is met elektronisch stemmen.

"Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 willen deze gemeenten dit elektronisch systeem verder zetten. Het zou onverantwoord zijn om alle inspanningen die de voorbije jaren werden geleverd om de kiezer elektronisch te 'leren' stemmen, nu ongedaan te maken", luidt het in een mededeling. "Voor deze gemeenten zou de terugkeer naar potlood en papier ook een enorme extra kostprijs betekenen".

Bron: Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil het dossier van de nieuwe stemcomputers opnieuw op de agenda van het kernkabinet plaatsen. Aanleiding is het bericht dat de federale overheid voor 31 december 2011 een beslissing had moeten nemen over de aankoop van nieuwe stemcomputers, maar dat dit niet gebeurde. Ze zou moeten instaan voor 20 procent van de prijs, minder dan 10 miljoen euro, terwijl Vlaanderen en Wallonië voor 80 procent zouden opdraaien. Dat de kwestie opnieuw op tafel wordt gegooid bij de federale regering betekent nieuwe hoop voor het geplaagde project. Ondertussen roept de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de federale overheid op zeer snel een beslissing te nemen. De koepelorganisatie van de Vlaamse lokale besturen wijst erop dat in 143 van de Vlaamse gemeenten de kiezer al meer dan tien jaar vertrouwd is met elektronisch stemmen. "Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 willen deze gemeenten dit elektronisch systeem verder zetten. Het zou onverantwoord zijn om alle inspanningen die de voorbije jaren werden geleverd om de kiezer elektronisch te 'leren' stemmen, nu ongedaan te maken", luidt het in een mededeling. "Voor deze gemeenten zou de terugkeer naar potlood en papier ook een enorme extra kostprijs betekenen". Bron: Belga