In Willebroek liggen vele gemeentelijke diensten plat door de cyberaanval. De daders eisen een betaling in bitcoins. Ook de West-Vlaamse producent van weefmachines Picanol werd twee weken geleden het slachtoffer van hackers.

Volgens minister Somers moet meer worden ingezet op informatie- en cyberveiligheid. Lokale besturen moeten zich beter kunnen wapenen tegen criminele hackers. Voor de bewindsman moet dit één van de prioriteiten worden. "Iedereen die vandaag online actief is, kan het slachtoffer worden van een cyberaanval. Het is daarom belangrijk dat we meer inzetten op het beschermen en beveiligen van onze digitale systemen. Lokale besturen staan het dichtst bij de burger en organiseren allerhande dienstverlening. We hebben er dus alle belang bij dat ze beschikken over een robuust en veilig informaticasysteem", aldus de minister.

Uit een doorlichting van Audit Vlaanderen - het agentschap dat audits uitvoert bij de Vlaamse overheid en lokale besturen - blijkt dat bij 24 van de 28 geanalyseerde besturen ingehuurde ethische hackers controle konden krijgen over de volledige IT-omgeving of de belangrijkste delen ervan.

Het informeren, ondersteunen en bewust maken van steden en gemeenten om zich zo beter te beschermen tegen hackers wordt een prioriteit binnen Audit Vlaanderen. Zo komt er een draaiboek met beveiligingsmaatregelen en procedures. De minister zal daartoe alle actoren samenroepen.

In Willebroek liggen vele gemeentelijke diensten plat door de cyberaanval. De daders eisen een betaling in bitcoins. Ook de West-Vlaamse producent van weefmachines Picanol werd twee weken geleden het slachtoffer van hackers. Volgens minister Somers moet meer worden ingezet op informatie- en cyberveiligheid. Lokale besturen moeten zich beter kunnen wapenen tegen criminele hackers. Voor de bewindsman moet dit één van de prioriteiten worden. "Iedereen die vandaag online actief is, kan het slachtoffer worden van een cyberaanval. Het is daarom belangrijk dat we meer inzetten op het beschermen en beveiligen van onze digitale systemen. Lokale besturen staan het dichtst bij de burger en organiseren allerhande dienstverlening. We hebben er dus alle belang bij dat ze beschikken over een robuust en veilig informaticasysteem", aldus de minister. Uit een doorlichting van Audit Vlaanderen - het agentschap dat audits uitvoert bij de Vlaamse overheid en lokale besturen - blijkt dat bij 24 van de 28 geanalyseerde besturen ingehuurde ethische hackers controle konden krijgen over de volledige IT-omgeving of de belangrijkste delen ervan. Het informeren, ondersteunen en bewust maken van steden en gemeenten om zich zo beter te beschermen tegen hackers wordt een prioriteit binnen Audit Vlaanderen. Zo komt er een draaiboek met beveiligingsmaatregelen en procedures. De minister zal daartoe alle actoren samenroepen.