Ingrid Lieten, kersvers Vlaams minister van Innovatie, ziet in ict een belangrijke, maatschappelijke rol weggelegd. De crisis mag geen belemmering zijn.

Op een studiedag van het IBBT in Herkenrode, liet Ingrid Lieten, de nieuwe Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding al even in haar beleidskaarten kijken. In ict ziet ze alvast een belangrijke rol weggelegd om substantiële bijdrages te leveren aan het oplossen van een aantal maatschappelijke problemen, zoals het mobiliteitsvraagstuk en de vergrijzing van de bevolking.

"In onze buurlanden wordt duidelijk werk gemaakt van een informatiemaatschappij. Dat moet ook in België kunnen. We moeten er voor zorgen dat we in de huidige crisis toch vooruit blijven kijken", zei minister Lieten, die hoopt dat ze er mee kan voor zorgen dat er een nieuwe golf aan kennisgebaseerde ondernemingen op gang gebracht wordt.

De minister verwees in haar toespraak nog naar een recent Europees rapport dat zegt dat 26 procent van het totale budget voor onderzoek en ontwikkeling naar ict-research gaat, maar waaruit ook blijkt dat het belang van de ict-sector in België daarbij afneemt. "Zelfs binnen de huidige crisis moeten we daarom een inhaalbeweging doen. De kloof tussen basisonderzoek en de markt moet overbrugd worden. Proeftuinen waarbij de klemtoon op testen ligt, zijn een goed voorbeeld om hieraan bij te dragen", dixit Lieten.

De minister bevestigde dat er nog deze legislatuur een grootschalig proefproject komt rond intelligente stroomvoorziening, de zogenaamde smart meters en smart grids. Er wordt ook gewerkt aan een nieuw digitaal actieplan dat onder meer via goedkopere breedbandverbindingen de digitale kloof moet wegwerken, en er wordt een beleid ontwikkeld rond games. Zo zouden games voortaan een rating moeten krijgen, maar mogelijk ook ingezet worden als een tool in het onderwijs.

Ingrid Lieten, kersvers Vlaams minister van Innovatie, ziet in ict een belangrijke, maatschappelijke rol weggelegd. De crisis mag geen belemmering zijn. Op een studiedag van het IBBT in Herkenrode, liet Ingrid Lieten, de nieuwe Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding al even in haar beleidskaarten kijken. In ict ziet ze alvast een belangrijke rol weggelegd om substantiële bijdrages te leveren aan het oplossen van een aantal maatschappelijke problemen, zoals het mobiliteitsvraagstuk en de vergrijzing van de bevolking. "In onze buurlanden wordt duidelijk werk gemaakt van een informatiemaatschappij. Dat moet ook in België kunnen. We moeten er voor zorgen dat we in de huidige crisis toch vooruit blijven kijken", zei minister Lieten, die hoopt dat ze er mee kan voor zorgen dat er een nieuwe golf aan kennisgebaseerde ondernemingen op gang gebracht wordt. De minister verwees in haar toespraak nog naar een recent Europees rapport dat zegt dat 26 procent van het totale budget voor onderzoek en ontwikkeling naar ict-research gaat, maar waaruit ook blijkt dat het belang van de ict-sector in België daarbij afneemt. "Zelfs binnen de huidige crisis moeten we daarom een inhaalbeweging doen. De kloof tussen basisonderzoek en de markt moet overbrugd worden. Proeftuinen waarbij de klemtoon op testen ligt, zijn een goed voorbeeld om hieraan bij te dragen", dixit Lieten. De minister bevestigde dat er nog deze legislatuur een grootschalig proefproject komt rond intelligente stroomvoorziening, de zogenaamde smart meters en smart grids. Er wordt ook gewerkt aan een nieuw digitaal actieplan dat onder meer via goedkopere breedbandverbindingen de digitale kloof moet wegwerken, en er wordt een beleid ontwikkeld rond games. Zo zouden games voortaan een rating moeten krijgen, maar mogelijk ook ingezet worden als een tool in het onderwijs.