Vlaams viceminister-president Fientje Moerman (Open Vld) neemt ontslag uit de Vlaamse regering. Aanleiding voor haar vertrek is het rapport van de Vlaamse ombudsman, waarin de minister onder meer onbehoorlijk bestuur wordt aangewreven.

"De Ombudsman doet een aantal aanbevelingen die de werking van één kabinet overstijgen. Minister Moerman heeft echter besloten de volle politieke verantwoordelijkheid op te nemen voor de door de Ombudsman geconstateerde tekortkomingen in de werking van haar kabinet en neemt daarom met ingang van 10 oktober ontslag uit de Vlaamse regering", luidt het in de mededeling. Moerman is Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel.

De Ombudsdienst rondde dinsdag zijn onderzoek af naar de klacht die Moerman voormalig kabinetschef Rudy Aernoudt indiende over onregelmatigheden met een opdracht die het kabinet van Moerman toekende aan Public Business Services (PBS). In het rapport zegt de ombudsman nu ook dat de gunning van die opdracht "onregelmatig" was. Volgens hem zijn er zowel wat de gunning als de uitvoering van de opdracht betreft "elementen van onbehoorlijk bestuur". Het contract zou stilzwijgend zijn uitgebreid. PBS is het bedrijfje van Open VLD'ers Marleen Malfait en Guy Serraes.

Hoewel ze haar verantwoordelijkheid neemt, blijft Moerman bij dat ze zowel voor wat de aanstelling van PBS als wat de uitvoering van hun opdracht betreft, recht in haar schoenen staat. Moerman heeft geen parlementair mandaat waar ze kan op terugvallen.

Bron: [Trends.be]

Patricia Ceyssens, fractieleidster van Open VLD in het Vlaamse Parlement, volgt Moerman op. Sven Gatz neemt de plaats in van Ceyssens.

Vlaams viceminister-president Fientje Moerman (Open Vld) neemt ontslag uit de Vlaamse regering. Aanleiding voor haar vertrek is het rapport van de Vlaamse ombudsman, waarin de minister onder meer onbehoorlijk bestuur wordt aangewreven. "De Ombudsman doet een aantal aanbevelingen die de werking van één kabinet overstijgen. Minister Moerman heeft echter besloten de volle politieke verantwoordelijkheid op te nemen voor de door de Ombudsman geconstateerde tekortkomingen in de werking van haar kabinet en neemt daarom met ingang van 10 oktober ontslag uit de Vlaamse regering", luidt het in de mededeling. Moerman is Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. De Ombudsdienst rondde dinsdag zijn onderzoek af naar de klacht die Moerman voormalig kabinetschef Rudy Aernoudt indiende over onregelmatigheden met een opdracht die het kabinet van Moerman toekende aan Public Business Services (PBS). In het rapport zegt de ombudsman nu ook dat de gunning van die opdracht "onregelmatig" was. Volgens hem zijn er zowel wat de gunning als de uitvoering van de opdracht betreft "elementen van onbehoorlijk bestuur". Het contract zou stilzwijgend zijn uitgebreid. PBS is het bedrijfje van Open VLD'ers Marleen Malfait en Guy Serraes. Hoewel ze haar verantwoordelijkheid neemt, blijft Moerman bij dat ze zowel voor wat de aanstelling van PBS als wat de uitvoering van hun opdracht betreft, recht in haar schoenen staat. Moerman heeft geen parlementair mandaat waar ze kan op terugvallen. Bron: [Trends.be] Patricia Ceyssens, fractieleidster van Open VLD in het Vlaamse Parlement, volgt Moerman op. Sven Gatz neemt de plaats in van Ceyssens.