Firefox 3.0 staat op de planning voor begin 2007 en zal veel features krijgen die in eerste instantie voor versie 2.0 waren bedoeld. Er staan niet echt grote veranderingen op stapel voor de nieuwe versie van Firefox. De meest opvallende aanpassing zal de toevoeging van 'places' zijn. Dit onderdeel van Firefox moet het huidige systeem voor de bookmarks en de history gaan vervangen en die concepten anders benaderen dan tot nu toe gebruikelijk was in browsers. Verder zal Firefox verbeterde ondersteuning voor sessies krijgen, waarbij de volledige toestand van de browser kan worden opgeslagen en later worden ingeladen.Naast de geopende tabs en vensters wordt ook invoer van formulieren en de geschiedenis in een sessie opgeslagen. Een nieuwe Gecko-engine, versie 1.9, zal er voor zorgen dat Firefox 3 betere compatibiliteit met de W3C-standaarden biedt en ook in staat zal zijn om de Acid2-test succesvol te doorlopen. Voor het renderen van pagina's wordt vanaf versie 3 de cross-platform renderingengine Cairo gebruikt. Hierdoor zal het renderen efficiënter gaan en is het mogelijk dat dit versneld wordt door aanwezige 3d-hardware. Tot slot zal Firefox ook de nodige verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid krijgen, zoals uitgebreidere mogelijkheden om tabbladen te rangschikken en een knopje naast het laatst geopende tabblad waarmee het mogelijk is een nieuw tabblad te openen.

Firefox 3.0 staat op de planning voor begin 2007 en zal veel features krijgen die in eerste instantie voor versie 2.0 waren bedoeld. Er staan niet echt grote veranderingen op stapel voor de nieuwe versie van Firefox. De meest opvallende aanpassing zal de toevoeging van 'places' zijn. Dit onderdeel van Firefox moet het huidige systeem voor de bookmarks en de history gaan vervangen en die concepten anders benaderen dan tot nu toe gebruikelijk was in browsers. Verder zal Firefox verbeterde ondersteuning voor sessies krijgen, waarbij de volledige toestand van de browser kan worden opgeslagen en later worden ingeladen.Naast de geopende tabs en vensters wordt ook invoer van formulieren en de geschiedenis in een sessie opgeslagen. Een nieuwe Gecko-engine, versie 1.9, zal er voor zorgen dat Firefox 3 betere compatibiliteit met de W3C-standaarden biedt en ook in staat zal zijn om de Acid2-test succesvol te doorlopen. Voor het renderen van pagina's wordt vanaf versie 3 de cross-platform renderingengine Cairo gebruikt. Hierdoor zal het renderen efficiënter gaan en is het mogelijk dat dit versneld wordt door aanwezige 3d-hardware. Tot slot zal Firefox ook de nodige verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid krijgen, zoals uitgebreidere mogelijkheden om tabbladen te rangschikken en een knopje naast het laatst geopende tabblad waarmee het mogelijk is een nieuw tabblad te openen.