Binnenkort lanceert het CCB een early warning system dat informatie over dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten kan verspreiden naar de operatoren van vitale systemen in ons land. Hiermee lijkt het cybersecuritybeleid in dit land eindelijk van start te gaan.

In de zomermaanden van vorig jaar kon de eerste minister zijn directeur en adjunct-directeur voor het Centrum voor cybersecurity aankondigen.

Nu het centrum bijna 1 jaar operationeel is, kon de eerste minister in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken enkele resultaten voorleggen. Zo is het CCB onder meer bezig met het opstellen van strategische en operationele plannen, het tekenen van het toekomstige cybersecuritylandschap in België, opmaak van noodplannen in cyberincidenten.

De komende maanden zullen andere projecten uitgerold worden. Zo maakt het CCB momenteel werk van een early warning system, dat het mogelijk maakt om informatie te verspreiden naar operatoren van vitale systemen in ons land. Onder de vitale systemen wordt onder meer de kritieke infrastructuur gerekend (energie, elektronische communicatie, transport en financiële sector) maar ook bijkomende sectoren als de gezondheidssector. Het CCB trekt voor dit project 1 miljoen euro uit.

Het team dat dit in goede banen moet leiden krijgt stilaan vorm. Momenteel is er een ploeg van van 9 personen aan de slag, dat naast de directeur en adjunct-directeur ook bestaat uit een communicatieverantwoordelijke, een juridisch verantwoordelijke drie projectbeheerders en twee secretarissen.. Een aanwerving voor een verantwoordelijke die instaat voor verspreiding van normen en goede praktijken is lopende. Het CCB lanceerde voor dit jaar al 8,5 miljoen euro aan projecten.

Michel bevestigde eveneens dat de "cyberbrandweerdienst" cert.be binnenkort onder rechtstreeks beheer van het CCB zal vallen. Momenteel worden de diensten van cert.be geleverd door BELNET, dat onder de POD Wetenschapsbeleid valt. Door deze verschuiving zullen de versnipperde cybersecuritybudget meer gecentraliseerd worden.

Kamerlid Vermeulen (N-VA) is tevreden met de resultaten die het CCB in haar eerste jaar leverde. Toch beseft hij dat dit slechts de eerste stappen zijn in een lang proces.

"We hebben een historische achterstand ten opzichte van andere Europese landen. Als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, zie we dat de Nederlandse tegenhanger van het CCB met 80 personen werkt, belangrijke samenwerkingsverbanden heeft met private actoren en nu bezig is aan zijn derde strategische visienota."

"We hebben enorm veel tijd verloren tijdens de vorige legislatuur. Er was een versnipperd beleid en geen enkele visie. Deze regering heeft een duidelijke coördinerende rol gegeven aan het CCB, en tracht de versnippering tegen te gaan. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar we zijn op de goede weg".

Binnenkort lanceert het CCB een early warning system dat informatie over dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten kan verspreiden naar de operatoren van vitale systemen in ons land. Hiermee lijkt het cybersecuritybeleid in dit land eindelijk van start te gaan.In de zomermaanden van vorig jaar kon de eerste minister zijn directeur en adjunct-directeur voor het Centrum voor cybersecurity aankondigen.Nu het centrum bijna 1 jaar operationeel is, kon de eerste minister in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken enkele resultaten voorleggen. Zo is het CCB onder meer bezig met het opstellen van strategische en operationele plannen, het tekenen van het toekomstige cybersecuritylandschap in België, opmaak van noodplannen in cyberincidenten.De komende maanden zullen andere projecten uitgerold worden. Zo maakt het CCB momenteel werk van een early warning system, dat het mogelijk maakt om informatie te verspreiden naar operatoren van vitale systemen in ons land. Onder de vitale systemen wordt onder meer de kritieke infrastructuur gerekend (energie, elektronische communicatie, transport en financiële sector) maar ook bijkomende sectoren als de gezondheidssector. Het CCB trekt voor dit project 1 miljoen euro uit.Het team dat dit in goede banen moet leiden krijgt stilaan vorm. Momenteel is er een ploeg van van 9 personen aan de slag, dat naast de directeur en adjunct-directeur ook bestaat uit een communicatieverantwoordelijke, een juridisch verantwoordelijke drie projectbeheerders en twee secretarissen.. Een aanwerving voor een verantwoordelijke die instaat voor verspreiding van normen en goede praktijken is lopende. Het CCB lanceerde voor dit jaar al 8,5 miljoen euro aan projecten.Michel bevestigde eveneens dat de "cyberbrandweerdienst" cert.be binnenkort onder rechtstreeks beheer van het CCB zal vallen. Momenteel worden de diensten van cert.be geleverd door BELNET, dat onder de POD Wetenschapsbeleid valt. Door deze verschuiving zullen de versnipperde cybersecuritybudget meer gecentraliseerd worden.Kamerlid Vermeulen (N-VA) is tevreden met de resultaten die het CCB in haar eerste jaar leverde. Toch beseft hij dat dit slechts de eerste stappen zijn in een lang proces. "We hebben een historische achterstand ten opzichte van andere Europese landen. Als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, zie we dat de Nederlandse tegenhanger van het CCB met 80 personen werkt, belangrijke samenwerkingsverbanden heeft met private actoren en nu bezig is aan zijn derde strategische visienota." "We hebben enorm veel tijd verloren tijdens de vorige legislatuur. Er was een versnipperd beleid en geen enkele visie. Deze regering heeft een duidelijke coördinerende rol gegeven aan het CCB, en tracht de versnippering tegen te gaan. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar we zijn op de goede weg".