N-VA startte een jaar geleden een denkoefening over hoe ze beleidsmatig wil inspelen op de snelle digitale transitie. De basisprincipes die daaruit voortkwamen werden vrijdag voorgesteld, samen met de brochure 'Slim Vlaanderen' en een website. Dat gebeurde in Nevele, waar Ovinto gevestigd is, een jong bedrijf dat met IoT-technologie goederenwagons van over de hele wereld volgt. Die locatie was niet toevallig gekozen, want N-VA wilde aan de hand van het voorbeeld van een Vlaamse KMO die wereldleider is in een nicheproduct, een 'positief verhaal brengen'. "Dit toont dat kleine Vlaamse bedrijven de concurrentie met de rest van de wereld kunnen aangaan. Bovendien had deze technologie er ongetwijfeld kunnen voor zorgen dat het treinongeval in Wetteren vijf jaren geleden beter aangepakt kon worden en misschien een dodelijk slachtoffer had kunnen vermijden," vertelt Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Het voorbeeld van Ovinto vat voor de N-VA dan ook de basisprincipes samen die de komende jaren haar beleid moeten vormgeven: 'de vrije markt is de leidraad en niet één of andere vorm van protectionisme' en 'digitalisering kan gemeenschapsvormend werken'. "We kijken op een veel te angstige manier naar de digitale transitie en daardoor zien we de opportuniteiten te weinig", vertelt Diependaele. Zo ziet zijn partij ook mogelijkheden om digitale gegevens in de gezondheidszorg te gebruiken om een preventief beleid uit te stippelen.

'Politieke moed nodig'

Diependaele vindt dat vakbonden en ziekenfondsen de digitale omwenteling nog niet voldoende omarmen en dat ze te vaak fungeren als administratief doorgeefluik. Zo moeten ziekenfondsen zich volgens hem enkel bezighouden met het bewaken van de rechten van de patiënt en niet met het verwerken van ziektebriefjes met de hand. Terugbetalingen kunnen beter digitaal en geautomatiseerd verlopen, klinkt het. "Er is politieke moed nodig om aan ziekenfondsen en vakbonden te zeggen dat ze voor die rol niet meer nodig zijn. Vroeg of laat zal er een knoop moeten worden doorgehakt", aldus Diependaele.

Hij verwijst naar de hervorming van de kinderbijslag: "Voor onze partij was het overduidelijk dat de kinderbijslagfondsen niet meer nodig waren. We zouden dat hele proces perfect kunnen gedigitaliseerd hebben. Maar niet bij alle partijen was er toen de politieke moed aanwezig om zo ver te gaan."

Ook het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen moet volgens N-VA minder omslachtig kunnen. "De VDAB weet nu perfect wie werkloos is en wie niet. Het enige wat je moet doen is een rekeningnummer koppelen aan die data en al dan niet uitbetalen. Het is overbodig om dat via de vakbonden te doen. Dat neemt niet weg dat vakbonden nodig blijven om de belangen van de werknemers te verdedigen", aldus Diependaele.

Slimme stad

Anneleen Van Bossuyt, die in oktober als lijsttrekker van de Gentse N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt, wil van Gent een 'smart city' maken. Zo pleit ze voor slimme parkeerplaatsen en voor slimme verkeersgeleiding in plaats van het doorknippen van straten, zoals in het huidige circulatieplan.

Daarnaast benadrukte Van Bossuyt ook het belang van voldoende durfkapitaal en van een ecosysteem waarin scale-ups kunnen doorgroeien. "Vlaanderen zou een digitale proeftuin moeten zijn. Regulering mag geen belemmering zijn voor innovatie".

N-VA startte een jaar geleden een denkoefening over hoe ze beleidsmatig wil inspelen op de snelle digitale transitie. De basisprincipes die daaruit voortkwamen werden vrijdag voorgesteld, samen met de brochure 'Slim Vlaanderen' en een website. Dat gebeurde in Nevele, waar Ovinto gevestigd is, een jong bedrijf dat met IoT-technologie goederenwagons van over de hele wereld volgt. Die locatie was niet toevallig gekozen, want N-VA wilde aan de hand van het voorbeeld van een Vlaamse KMO die wereldleider is in een nicheproduct, een 'positief verhaal brengen'. "Dit toont dat kleine Vlaamse bedrijven de concurrentie met de rest van de wereld kunnen aangaan. Bovendien had deze technologie er ongetwijfeld kunnen voor zorgen dat het treinongeval in Wetteren vijf jaren geleden beter aangepakt kon worden en misschien een dodelijk slachtoffer had kunnen vermijden," vertelt Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement.Het voorbeeld van Ovinto vat voor de N-VA dan ook de basisprincipes samen die de komende jaren haar beleid moeten vormgeven: 'de vrije markt is de leidraad en niet één of andere vorm van protectionisme' en 'digitalisering kan gemeenschapsvormend werken'. "We kijken op een veel te angstige manier naar de digitale transitie en daardoor zien we de opportuniteiten te weinig", vertelt Diependaele. Zo ziet zijn partij ook mogelijkheden om digitale gegevens in de gezondheidszorg te gebruiken om een preventief beleid uit te stippelen. Diependaele vindt dat vakbonden en ziekenfondsen de digitale omwenteling nog niet voldoende omarmen en dat ze te vaak fungeren als administratief doorgeefluik. Zo moeten ziekenfondsen zich volgens hem enkel bezighouden met het bewaken van de rechten van de patiënt en niet met het verwerken van ziektebriefjes met de hand. Terugbetalingen kunnen beter digitaal en geautomatiseerd verlopen, klinkt het. "Er is politieke moed nodig om aan ziekenfondsen en vakbonden te zeggen dat ze voor die rol niet meer nodig zijn. Vroeg of laat zal er een knoop moeten worden doorgehakt", aldus Diependaele.Hij verwijst naar de hervorming van de kinderbijslag: "Voor onze partij was het overduidelijk dat de kinderbijslagfondsen niet meer nodig waren. We zouden dat hele proces perfect kunnen gedigitaliseerd hebben. Maar niet bij alle partijen was er toen de politieke moed aanwezig om zo ver te gaan."Ook het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen moet volgens N-VA minder omslachtig kunnen. "De VDAB weet nu perfect wie werkloos is en wie niet. Het enige wat je moet doen is een rekeningnummer koppelen aan die data en al dan niet uitbetalen. Het is overbodig om dat via de vakbonden te doen. Dat neemt niet weg dat vakbonden nodig blijven om de belangen van de werknemers te verdedigen", aldus Diependaele.Anneleen Van Bossuyt, die in oktober als lijsttrekker van de Gentse N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt, wil van Gent een 'smart city' maken. Zo pleit ze voor slimme parkeerplaatsen en voor slimme verkeersgeleiding in plaats van het doorknippen van straten, zoals in het huidige circulatieplan. Daarnaast benadrukte Van Bossuyt ook het belang van voldoende durfkapitaal en van een ecosysteem waarin scale-ups kunnen doorgroeien. "Vlaanderen zou een digitale proeftuin moeten zijn. Regulering mag geen belemmering zijn voor innovatie".