Op basis van een steekproef heeft de Nederlandse Kiesraad vastgesteld dat er 384.126 geldige verzoeken voor het houden van een referendum over de Wiv zijn binnengekomen. Dit komt neer op 92,09% van het totaal aantal verzoeken dat is binnengekomen. In totaal werden 417.354 ondersteuningsverklaringen ingediend voor een referendum. Minimaal 300.000 geldige verzoeken zijn nodig om een raadgevend referendum te kunnen organiseren.

Gecombineerd met gemeenteraadsverkiezingen

De Referendumcommissie maakt binnenkort bekend wanneer het referendum plaatsvindt. De Kiesraad meldt dat het referendum waarschijnlijk wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden georganiseerd.

De definitieve uitkomst van het referendum wordt vastgesteld door de Kiesraad. Indien het referendum een opkomst van minimaal 30 procent van de kiesgerechtigden heeft, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv.

Partijen willen resultaat negeren

Zowel het CDA, VVD als de ChristenUnie hebben overigens al laten weten dat de wet sowieso wordt ingevoerd en het kabinet een eventueel 'nee' bij het referendum naast zich neer zal leggen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer echter dat het kabinet de uitslag van het referendum zorgvuldig in overweging zal nemen.

Invoering wordt uitgesteld

Ook is bekend gemaakt dat de invoering van de wet wordt uitgesteld van 1 januari naar 1 mei 2018, aangezien het niet lukt tijdig drie leden van de toetsingscommissie te benoemen. Deze commissie zal uit drie oud-rechters bestaan en controleert of de minister toestemming heeft gegeven voor een bepaalde zoekopdracht die door inlichtingendiensten wordt uitgevoerd.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Op basis van een steekproef heeft de Nederlandse Kiesraad vastgesteld dat er 384.126 geldige verzoeken voor het houden van een referendum over de Wiv zijn binnengekomen. Dit komt neer op 92,09% van het totaal aantal verzoeken dat is binnengekomen. In totaal werden 417.354 ondersteuningsverklaringen ingediend voor een referendum. Minimaal 300.000 geldige verzoeken zijn nodig om een raadgevend referendum te kunnen organiseren.De Referendumcommissie maakt binnenkort bekend wanneer het referendum plaatsvindt. De Kiesraad meldt dat het referendum waarschijnlijk wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden georganiseerd.De definitieve uitkomst van het referendum wordt vastgesteld door de Kiesraad. Indien het referendum een opkomst van minimaal 30 procent van de kiesgerechtigden heeft, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv.Zowel het CDA, VVD als de ChristenUnie hebben overigens al laten weten dat de wet sowieso wordt ingevoerd en het kabinet een eventueel 'nee' bij het referendum naast zich neer zal leggen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer echter dat het kabinet de uitslag van het referendum zorgvuldig in overweging zal nemen.Ook is bekend gemaakt dat de invoering van de wet wordt uitgesteld van 1 januari naar 1 mei 2018, aangezien het niet lukt tijdig drie leden van de toetsingscommissie te benoemen. Deze commissie zal uit drie oud-rechters bestaan en controleert of de minister toestemming heeft gegeven voor een bepaalde zoekopdracht die door inlichtingendiensten wordt uitgevoerd.In samenwerking met Dutch IT-Channel.