De huidige eerste versie van het online register bevat 109 algoritmes. Die algoritmes worden in overheidsdiensten steeds vaker gebruikt omdat ze het werk van die diensten vergemakkelijken. Ze kunnen echter ook (vaak onbedoelde) negatieve gevolgen hebben, zoals etnische profilering. Zo kreeg Nederland vorig jaar te maken met de 'toeslagenaffaire', waarbij mensen met een laag inkomen automatisch door het algoritme naar voren werden gebracht voor controle op fraude. De extra transparantie moet dus mogelijk het vertrouwen van Nederlandse burgers in het systeem wat herstellen.

EU

Ministeries, gemeenten en andere takken van de overheid kunnen hun algoritmes delen op het online register, maar dat is nog niet verplicht. Alexandra van Huffelen, de Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering, wil wel werk maken van zo'n verplichting. Ook de Europese Unie is bezig met regelgeving die verplicht om algoritmes met een 'hoog risico' publiek inzichtelijk te maken. Nederland wil die wetten voor zijn en zijn kabinetten overhalen om vrijwillig hun algoritmes inzichtelijk te maken.

De huidige eerste versie van het online register bevat 109 algoritmes. Die algoritmes worden in overheidsdiensten steeds vaker gebruikt omdat ze het werk van die diensten vergemakkelijken. Ze kunnen echter ook (vaak onbedoelde) negatieve gevolgen hebben, zoals etnische profilering. Zo kreeg Nederland vorig jaar te maken met de 'toeslagenaffaire', waarbij mensen met een laag inkomen automatisch door het algoritme naar voren werden gebracht voor controle op fraude. De extra transparantie moet dus mogelijk het vertrouwen van Nederlandse burgers in het systeem wat herstellen. Ministeries, gemeenten en andere takken van de overheid kunnen hun algoritmes delen op het online register, maar dat is nog niet verplicht. Alexandra van Huffelen, de Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering, wil wel werk maken van zo'n verplichting. Ook de Europese Unie is bezig met regelgeving die verplicht om algoritmes met een 'hoog risico' publiek inzichtelijk te maken. Nederland wil die wetten voor zijn en zijn kabinetten overhalen om vrijwillig hun algoritmes inzichtelijk te maken.