Sinds 1 juli mogen Nederlanders geen berichtjes meer sturen of telefoneren terwijl ze aan het fietsen zijn. Ook wie zijn smartphone of een ander mobiel elektronisch apparaat ongebruikt in de hand houdt, kan bestraft worden. De boete bedraagt 95 euro. Voor kinderen tot 16 jaar wordt dit bedrag gehalveerd. Een smartphone in een houder op het stuur bevestigen om bijvoorbeeld te navigeren of handsfree te bellen is er wel nog toegestaan.

Volgens de Nederlandse Fietsersbond zal het verbod op korte termijn maar weinig bijdragen aan de verkeersveiligheid. "We kennen geen bewijs dat appen onder het fietsen leidt tot hogere ongevalscijfers." Desondanks staat de Fietsersbond wel achter het nieuwe appverbod. "De mobiele telefoon moet namelijk zoveel mogelijk uit het verkeer verdwijnen."

Wat zegt de Belgische Wegcode?

In ons land riskeren gsm'ende fietsers al langer een boete. Volgens artikel 8.3 van de Wegcode moet elke bestuurder in staat zijn de nodige rijbewegingen uit te voeren. "Dit geldt ook voor fietsers. Je moet kunnen remmen, sturen en uitwijken voor obstakels. Het is aan de vaststellende agent om te oordelen of het gebruik van een apparaat deze rijbewegingen in het gedrang brengt", vertelt Sofie Lenaerts van de federale Wegpolitie. Het gaat om een tweedegraadsovertreding, die bestraft kan worden met een boete van 116 euro. "Dit artikel is zeer algemeen, het specifieert geen apparaten. Het kan dus ook gaan over eten, drinken of roken tijdens het rijden, een loszittende hond op de schoot van de bestuurder, een arm in de gips, enzovoort."

Meer specifiek verbiedt artikel 8.4 van de Wegcode expliciet het in de hand houden van een draagbare telefoon. Bestuurders mogen die enkel gebruiken als hun voertuig stilstaat of geparkeerd is. "In de hand houden is letterlijk te nemen: niet enkel bellen is verboden, maar ook de gsm in hand hebben om te sms'en, te navigeren of om naar muziek te luisteren", licht Lenaerts toe.

"Volgens artikel 8.4 mogen fietsers hun smartphone wél gebruiken als die bevestigd is aan een houder op het stuur, tenzij ze daardoor niet meer de nodige rijbewegingen kunnen uitvoeren (artikel 8.3)", klinkt het.

Sinds 1 juli mogen Nederlanders geen berichtjes meer sturen of telefoneren terwijl ze aan het fietsen zijn. Ook wie zijn smartphone of een ander mobiel elektronisch apparaat ongebruikt in de hand houdt, kan bestraft worden. De boete bedraagt 95 euro. Voor kinderen tot 16 jaar wordt dit bedrag gehalveerd. Een smartphone in een houder op het stuur bevestigen om bijvoorbeeld te navigeren of handsfree te bellen is er wel nog toegestaan. Volgens de Nederlandse Fietsersbond zal het verbod op korte termijn maar weinig bijdragen aan de verkeersveiligheid. "We kennen geen bewijs dat appen onder het fietsen leidt tot hogere ongevalscijfers." Desondanks staat de Fietsersbond wel achter het nieuwe appverbod. "De mobiele telefoon moet namelijk zoveel mogelijk uit het verkeer verdwijnen."