Er kwamen in Nederland veel vragen uit de Tweede Kamer of de app wel iets toevoegt, of dat de minister beter het huidige bron- en contactonderzoek kan aanscherpen. De Jonge denkt dat de app 'absoluut zin heeft', maar dat hij dit pas met zekerheid kan zeggen als de toepassing er daadwerkelijk is. Hij hoopt dat deze over twee weken landelijk beschikbaar zal zijn. 'Als blijkt dat de app negatieve bijeffecten heeft of niet werkt, dan moet je eerlijk zijn en zeggen: dan maar niet', aldus de minister.

Proef in verschillende regio's

Wel is er de afgelopen maand al een proef gedaan in vijf Nederlandse regio's. Een experiment was dat mensen zich bij een melding ook konden laten testen als ze geen klachten hadden. Gemeentelijke gezondheidsdiensten reageerden hier kritisch op, omdat het de testcapaciteit onder druk zou zetten. Maar een deel van de Kamer in Nederland wil dit juist wel. Zo vindt de SP het 'heel logisch' dat mensen zich willen laten testen als ze volgens de app mogelijk besmet zijn.

Volgens minister De Jonge moet de proef nog uitwijzen of testen zonder klachten van meerwaarde is. Als dit zo is, dan wordt dit landelijk overgenomen. Zo niet, dan volgt de app de huidige landelijke richtlijn, die voorschrijft dat testen zonder klachten wordt afgeraden, zegt de minister.

Er kwamen in Nederland veel vragen uit de Tweede Kamer of de app wel iets toevoegt, of dat de minister beter het huidige bron- en contactonderzoek kan aanscherpen. De Jonge denkt dat de app 'absoluut zin heeft', maar dat hij dit pas met zekerheid kan zeggen als de toepassing er daadwerkelijk is. Hij hoopt dat deze over twee weken landelijk beschikbaar zal zijn. 'Als blijkt dat de app negatieve bijeffecten heeft of niet werkt, dan moet je eerlijk zijn en zeggen: dan maar niet', aldus de minister.Wel is er de afgelopen maand al een proef gedaan in vijf Nederlandse regio's. Een experiment was dat mensen zich bij een melding ook konden laten testen als ze geen klachten hadden. Gemeentelijke gezondheidsdiensten reageerden hier kritisch op, omdat het de testcapaciteit onder druk zou zetten. Maar een deel van de Kamer in Nederland wil dit juist wel. Zo vindt de SP het 'heel logisch' dat mensen zich willen laten testen als ze volgens de app mogelijk besmet zijn.Volgens minister De Jonge moet de proef nog uitwijzen of testen zonder klachten van meerwaarde is. Als dit zo is, dan wordt dit landelijk overgenomen. Zo niet, dan volgt de app de huidige landelijke richtlijn, die voorschrijft dat testen zonder klachten wordt afgeraden, zegt de minister.