In de wandelgangen van de Belgische regering had men het snel door: de 'e-government notitie' van de ministers de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) en Brinkhorst (Economische Zaken) berust op dezelfde zeven krachtlijnen die Luc Vandenbossche had uitgetekend toen hij nog minister was voor Ambtenarenzaken en verantwoordelijk voor e-gov onder Verhofstadt I. Het gaat om de volgende zeven domeinen: elektronische toegang tot de overheid, elektronische authenticatie, eenduidige nummers voor personen en voor bedrijven, basisregisters, elektronische identificeringsmiddelen (chipcards), elektronische informatie-uitwisseling, snelle verbindingen tussen overheidsorganisaties.Wat werd er ondertussen in België gerealiseerd? De Federale Portaalsite, de unieke identificatiesleutel voor eID, de elektronische identiteitskaart, het Rijksregister en de Kruispuntbank, de Universal Messaging Engine en het federale netwerk FedMAN.België heeft op die manier een voorsprong van drie jaar uitgebouwd op onze Noorderburen.

In de wandelgangen van de Belgische regering had men het snel door: de 'e-government notitie' van de ministers de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) en Brinkhorst (Economische Zaken) berust op dezelfde zeven krachtlijnen die Luc Vandenbossche had uitgetekend toen hij nog minister was voor Ambtenarenzaken en verantwoordelijk voor e-gov onder Verhofstadt I. Het gaat om de volgende zeven domeinen: elektronische toegang tot de overheid, elektronische authenticatie, eenduidige nummers voor personen en voor bedrijven, basisregisters, elektronische identificeringsmiddelen (chipcards), elektronische informatie-uitwisseling, snelle verbindingen tussen overheidsorganisaties.Wat werd er ondertussen in België gerealiseerd? De Federale Portaalsite, de unieke identificatiesleutel voor eID, de elektronische identiteitskaart, het Rijksregister en de Kruispuntbank, de Universal Messaging Engine en het federale netwerk FedMAN.België heeft op die manier een voorsprong van drie jaar uitgebouwd op onze Noorderburen.