Het gaat om het Nederlandse wetsvoorstel van de wet computercriminaliteit III. Het decryptiebevel zou het mogelijk hebben gemaakt verdachten te dwingen het wachtwoord van versleutelde bestanden af te geven. Het bevel staat echter opgespannen voet met het recht van verdachten niet aan hun eigen veroordeling te hoeven meewerken. De Tweede Kamer schrapt de bevoegdheid daarom alsnog uit het wetsvoorstel.

Apparaten op afstand hacken

Het wetsvoorstel geeft de politie wel de bevoegdheid om op afstand apparaten te hacken. In het wetsvoorstel wordt gesproken over het inbreken op 'geautomatiseerde werken', waaronder onder andere computers, servers en smartphones vallen. Indien onduidelijk is waar gegevens staan opgeslagen mag deze bevoegdheid ook in het buitenland worden ingezet. Als de locatie van data wel bekend is moet eerst een rechtshulpverzoek worden gedaan.

De politie mag volgens het wetsvoorstel overigens niet zo maar gegeven kopiëren of ontoegankelijk te maken. Dit is uitsluitend toegestaan indien sprake is van een ernstig misdrijf, waar een gevangenis van acht jaar of meer op staat. Denk hierbij aan mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is het ook mogelijk deze bevoegdheden toe te passen bij misdrijven met een gevangenis straf van minder dan acht jaar. Het gaat hierbij om delicten die gepleegd worden met behulp van een computer en waarbij een duidelijk maatschappelijk belang is om een einde te maken aan de 'strafbare situatie'. Denk hierbij aan het verleiden van een minderjarige tot ontucht of het ontoegankelijk maken van kinderporno op internet. Ook de bestrijding van een botnet kan hieronder vallen.

Nederland ICT heeft al laten weten zich zorgen te maken over de bevoegdheid te hacken over de grens. In het wetsvoorstel staat dat 'een verzoek aan een buitenlandse aanbieder tot het vertrekken van informatie over hun klant maar een beperkte kans van slagen heeft' en daarnaast veel tijd kost. Nederland ICT stelt dat dit onvoldoende reden is een dergelijk zwaar middel in te zetten. Ook waarschuwt Nederland ICT voor de impact die een dergelijke hackbevoegdheid kan hebben op het vertrouwen in ICT, iets wat gezien de omvangrijke ICT-sector in Nederland van groot belang is.

Samenwerking is essentieel

De branchevereniging van de ICT-sector stelt dat om de Nederlandse digitale economie veilig te houden samenwerking tussen politie en ICT-bedrijven essentieel is, ook in internationaal verband. Nederland ICT maakt zich dan ook zorgen over het feit dat de overheid kwetsbaarheden zelf wil gebruiken om te hacken, in plaats van deze te melden zodat de digitale veiligheid van gebruikers kan worden vergroot. Ook maakt Nederland ICT zich zorgen over de bevoegdheid op systemen buiten Nederland in te breken. De overheid zou zich volgens de branchevereniging juist moeten richten op het bevorderen van internationale samenwerking.

"Het is nu aan de Tweede Kamer om te kiezen tussen deze twee gezichten. Nederland kan niet geloofwaardig pleiten voor internationale samenwerking, om vervolgens op eigen houtje in te breken op systemen als die samenwerking haar niet snel genoeg gaat. Wat Nederland ICT betreft kiezen we voor de optie die Nederland uiteindelijk veiliger zal maken, want in het huidige voorstel gaan we een grens over", aldus de branchevereniging.

Bron: Dutch IT-Channel.

Het gaat om het Nederlandse wetsvoorstel van de wet computercriminaliteit III. Het decryptiebevel zou het mogelijk hebben gemaakt verdachten te dwingen het wachtwoord van versleutelde bestanden af te geven. Het bevel staat echter opgespannen voet met het recht van verdachten niet aan hun eigen veroordeling te hoeven meewerken. De Tweede Kamer schrapt de bevoegdheid daarom alsnog uit het wetsvoorstel.Apparaten op afstand hackenHet wetsvoorstel geeft de politie wel de bevoegdheid om op afstand apparaten te hacken. In het wetsvoorstel wordt gesproken over het inbreken op 'geautomatiseerde werken', waaronder onder andere computers, servers en smartphones vallen. Indien onduidelijk is waar gegevens staan opgeslagen mag deze bevoegdheid ook in het buitenland worden ingezet. Als de locatie van data wel bekend is moet eerst een rechtshulpverzoek worden gedaan.De politie mag volgens het wetsvoorstel overigens niet zo maar gegeven kopiëren of ontoegankelijk te maken. Dit is uitsluitend toegestaan indien sprake is van een ernstig misdrijf, waar een gevangenis van acht jaar of meer op staat. Denk hierbij aan mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie.UitzonderingenIn een aantal gevallen is het ook mogelijk deze bevoegdheden toe te passen bij misdrijven met een gevangenis straf van minder dan acht jaar. Het gaat hierbij om delicten die gepleegd worden met behulp van een computer en waarbij een duidelijk maatschappelijk belang is om een einde te maken aan de 'strafbare situatie'. Denk hierbij aan het verleiden van een minderjarige tot ontucht of het ontoegankelijk maken van kinderporno op internet. Ook de bestrijding van een botnet kan hieronder vallen.Nederland ICT heeft al laten weten zich zorgen te maken over de bevoegdheid te hacken over de grens. In het wetsvoorstel staat dat 'een verzoek aan een buitenlandse aanbieder tot het vertrekken van informatie over hun klant maar een beperkte kans van slagen heeft' en daarnaast veel tijd kost. Nederland ICT stelt dat dit onvoldoende reden is een dergelijk zwaar middel in te zetten. Ook waarschuwt Nederland ICT voor de impact die een dergelijke hackbevoegdheid kan hebben op het vertrouwen in ICT, iets wat gezien de omvangrijke ICT-sector in Nederland van groot belang is.Samenwerking is essentieelDe branchevereniging van de ICT-sector stelt dat om de Nederlandse digitale economie veilig te houden samenwerking tussen politie en ICT-bedrijven essentieel is, ook in internationaal verband. Nederland ICT maakt zich dan ook zorgen over het feit dat de overheid kwetsbaarheden zelf wil gebruiken om te hacken, in plaats van deze te melden zodat de digitale veiligheid van gebruikers kan worden vergroot. Ook maakt Nederland ICT zich zorgen over de bevoegdheid op systemen buiten Nederland in te breken. De overheid zou zich volgens de branchevereniging juist moeten richten op het bevorderen van internationale samenwerking."Het is nu aan de Tweede Kamer om te kiezen tussen deze twee gezichten. Nederland kan niet geloofwaardig pleiten voor internationale samenwerking, om vervolgens op eigen houtje in te breken op systemen als die samenwerking haar niet snel genoeg gaat. Wat Nederland ICT betreft kiezen we voor de optie die Nederland uiteindelijk veiliger zal maken, want in het huidige voorstel gaan we een grens over", aldus de branchevereniging.Bron: Dutch IT-Channel.