Daarbij worden de spelers verplicht extra hoge eisen te stellen aan leveranciers van diensten en producten in kritieke onderdelen van telecomnetwerken. Dit moet de kwetsbaarheid van de netwerken verminderen.

Dit blijkt uit het advies van de Nederlandse Taskforce Economische Veiligheid onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Op basis van dit advies is door de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de voorgenomen aanpak ten aanzien van de beveiligen van het huidige en toekomstige 5G netwerk naar de Tweede Kamer gestuurd. De strengere eisen worden uiteengezet in een Algemene Maatregel van Bestuur, die dit najaar wordt gepubliceerd.

In het advies waar de taskforce nu mee komt worden huidige netwerken aangemerkt als vitaal proces. De continuïteit en beschikbaarheid van deze netwerken zijn van cruciaal belang voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Europese samenwerking in de beveiliging van het 5G netwerk en het nemen van maatregelen is volgens de taskforce noodzakelijk. Het kabinet steunt een gezamenlijke Europese aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan internationale wetgeving, coalitievorming of internationale ontwikkeling van normen en standaarden.

In samenwerking met de telecomaanbieders wordt een structureel proces ingericht waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met bedrijfseconomische aspecten, voor zover de nationale veiligheid hierdoor niet in het geding komt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel

Daarbij worden de spelers verplicht extra hoge eisen te stellen aan leveranciers van diensten en producten in kritieke onderdelen van telecomnetwerken. Dit moet de kwetsbaarheid van de netwerken verminderen.Dit blijkt uit het advies van de Nederlandse Taskforce Economische Veiligheid onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Op basis van dit advies is door de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de voorgenomen aanpak ten aanzien van de beveiligen van het huidige en toekomstige 5G netwerk naar de Tweede Kamer gestuurd. De strengere eisen worden uiteengezet in een Algemene Maatregel van Bestuur, die dit najaar wordt gepubliceerd.In het advies waar de taskforce nu mee komt worden huidige netwerken aangemerkt als vitaal proces. De continuïteit en beschikbaarheid van deze netwerken zijn van cruciaal belang voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Europese samenwerking in de beveiliging van het 5G netwerk en het nemen van maatregelen is volgens de taskforce noodzakelijk. Het kabinet steunt een gezamenlijke Europese aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan internationale wetgeving, coalitievorming of internationale ontwikkeling van normen en standaarden.In samenwerking met de telecomaanbieders wordt een structureel proces ingericht waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met bedrijfseconomische aspecten, voor zover de nationale veiligheid hierdoor niet in het geding komt.In samenwerking met Dutch IT-Channel