In het crisiscentrum van de nieuwe Antwerpse brandweerkazerne is het project Calamiteitenbeheer Haven van Antwerpen, kortweg Calahan, voorgesteld. Dat is een internettoepassing die moet helpen bij de beheersing van rampen. Het is een initiatief van de industrie in de haven en de overheid.

Dankzij dit crisisbeheerssysteem kunnen beleidsprocessen van overheid en bedrijven tijdens rampen beter op elkaar afgestemd worden, zegt Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. "Het bedrijf, de hulpdiensten en de overheid kunnen hierdoor snel en eenduidig informatie uitwisselen. In geval van een noodsituatie vertrekt het crisisbeheerssysteem vanuit een vooraf uitgewerkt scenario. Daarnaast ondersteunt het systeem de beleidsverantwoordelijken door bepaalde beleidsacties te suggereren. Zo kunnen we de rampen efficiënt aanpakken."

Calahan is grotendeels de integratie van de verschillende scenario's in het nu al bestaande softwareplatform NoKeos, zegt Eva Burm van de dienst noodplanning van de provincie Antwerpen. "Aan het project hangt een kostenplaatje van 1 miljoen euro. Binnenkort starten de opleidingen voor de verschillende gebruikersgroepen. Tegen midden 2010 moet het volledig operationeel zijn."

In eerste instantie is het enkel van toepassing op de Haven van Antwerpen omdat de deelnemende bedrijven zich ook allemaal in de haven situeren. "In de toekomst willen we dit systeem doortrekken naar heel de provincie", besluit Burm.

De toepassing werd ontwikkeld door Fire Protection Consultants (FPC). De andere projectpartners zijn BASF, Petroplus, Solvay, Total Raffinaderij Antwerpen, Vopak, VIBNA, de stad Antwerpen met de brandweer Antwerpen en de lokale politie Antwerpen, de gemeente Beveren en de federale dienst noodplanning van de provinciegouverneur van Antwerpen.

Bron: Belga

In het crisiscentrum van de nieuwe Antwerpse brandweerkazerne is het project Calamiteitenbeheer Haven van Antwerpen, kortweg Calahan, voorgesteld. Dat is een internettoepassing die moet helpen bij de beheersing van rampen. Het is een initiatief van de industrie in de haven en de overheid. Dankzij dit crisisbeheerssysteem kunnen beleidsprocessen van overheid en bedrijven tijdens rampen beter op elkaar afgestemd worden, zegt Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. "Het bedrijf, de hulpdiensten en de overheid kunnen hierdoor snel en eenduidig informatie uitwisselen. In geval van een noodsituatie vertrekt het crisisbeheerssysteem vanuit een vooraf uitgewerkt scenario. Daarnaast ondersteunt het systeem de beleidsverantwoordelijken door bepaalde beleidsacties te suggereren. Zo kunnen we de rampen efficiënt aanpakken." Calahan is grotendeels de integratie van de verschillende scenario's in het nu al bestaande softwareplatform NoKeos, zegt Eva Burm van de dienst noodplanning van de provincie Antwerpen. "Aan het project hangt een kostenplaatje van 1 miljoen euro. Binnenkort starten de opleidingen voor de verschillende gebruikersgroepen. Tegen midden 2010 moet het volledig operationeel zijn." In eerste instantie is het enkel van toepassing op de Haven van Antwerpen omdat de deelnemende bedrijven zich ook allemaal in de haven situeren. "In de toekomst willen we dit systeem doortrekken naar heel de provincie", besluit Burm. De toepassing werd ontwikkeld door Fire Protection Consultants (FPC). De andere projectpartners zijn BASF, Petroplus, Solvay, Total Raffinaderij Antwerpen, Vopak, VIBNA, de stad Antwerpen met de brandweer Antwerpen en de lokale politie Antwerpen, de gemeente Beveren en de federale dienst noodplanning van de provinciegouverneur van Antwerpen. Bron: Belga