In tegenstelling tot berichten in de media eerder deze ochtend, is het nog lang geen uitgemaakte zaak of we tegen de volgende federale verkiezingen allemaal elektronisch gaan kunnen stemmen. Navraag bij de FOD Binnenlandse Zaken leert ons dat de openbare aanbesteding rond de ontwikkeling van het nieuwe elektronische stemsysteem nog steeds niet gegund is. Wie van de drie overgebleven kandidaten het haalt, zou "in de komende weken of maanden" beslist worden. Pas na het testen en goedkeuren van het prototype - voorzien in 2011 - kan een definitieve goedkeuring volgen voor een uitrol van het systeem. Maar dan moeten de gewesten ook nog bereid zijn om te investeren in de nodige stemcomputers. Als Vlaanderen, Wallonië en Brussel geen geld vrij maken, is het aan de gemeenten om de computers aan te kopen.

Vertragingen

In september 2008 al schreef de FOD Binnenlandse Zaken een openbare aanbesteding uit voor de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem. De kostprijs zou tussen de 75 en 175 miljoen euro schommelen. Een tweede luik - een raamovereenkomst rond het ontwikkelen en leveren van de stemsoftware en het onderhoud van de software gedurende 15 jaar - wordt geraamd op 150 à 250 miljoen euro. Het lastenboek werd geschreven op maat van een studie van enkele universiteiten die het best mogelijke stemsysteem naar voor geschoven hebben. Het is toen - in 2008 dus - dat al beslist werd dat er gezocht ging worden naar een stemsysteem waarbij de elektronische stem ook uitgeprint wordt om eventuele manuele (her)tellingen mogelijk te maken.

Drie kandidaten

Nog voor de verkiezingen in 2009 hadden zes geïnteresseerde partijen een dossier ingediend. De vervroegde verkiezingen in 2010 staken nadien nogmaals stokken in de wielen en zorgde andermaal voor vertragingen. Ondertussen is de procedure hernomen, werd de selectie herleid tot drie kandidaten en zit het dossier in de fase van 'best & final offers'. "In de komende weken of maanden" zal de knoop doorgehakt worden, "afhankelijk of er nog bijkomende vragen aan de kandidaten moeten voorgelegd worden", aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Gewesten moeten investeren

In 2011 moet de uiteindelijke winnaar van het contract een prototype leveren dat getest zal worden bij 50.000 kiezers tijdens een simulatie. In maart had CD&V-parlementslid en burgemeester van Veurne, Jan Verfaillie, zich al kandidaat gesteld voor deze test. Pas na goedkeuring van de test, kan het licht voor een uitrol van het stemsysteem definitief op groen gezet worden. Maar dan zijn er nog de eigenlijke stemcomputers. Daarvoor moeten de gewesten - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - ook bereid zijn om het nodige geld te investeren. In Vlaanderen zou zo'n principeakkoord bestaan.

In februari van dit jaar trok Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois nog aan de alarmbel. Hij verweet zijn federale collega Annemie Turtelboom toen getalm in de aankoop van nieuwe elektronische stemcomputers. Als Turtelboom zich niet zou haasten, zouden we bij de verkiezingen in 2011 en mogelijk ook in 2012 opnieuw moeten overstappen op papier en potlood. De suggestie om de bestaande en hopeloos verouderde stemcomputers opnieuw te gebruiken, noemde Bourgeois toen "onverantwoord".

Lees ook ons uitgebreid dossier over elektronisch stemmen.

In tegenstelling tot berichten in de media eerder deze ochtend, is het nog lang geen uitgemaakte zaak of we tegen de volgende federale verkiezingen allemaal elektronisch gaan kunnen stemmen. Navraag bij de FOD Binnenlandse Zaken leert ons dat de openbare aanbesteding rond de ontwikkeling van het nieuwe elektronische stemsysteem nog steeds niet gegund is. Wie van de drie overgebleven kandidaten het haalt, zou "in de komende weken of maanden" beslist worden. Pas na het testen en goedkeuren van het prototype - voorzien in 2011 - kan een definitieve goedkeuring volgen voor een uitrol van het systeem. Maar dan moeten de gewesten ook nog bereid zijn om te investeren in de nodige stemcomputers. Als Vlaanderen, Wallonië en Brussel geen geld vrij maken, is het aan de gemeenten om de computers aan te kopen. Vertragingen In september 2008 al schreef de FOD Binnenlandse Zaken een openbare aanbesteding uit voor de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem. De kostprijs zou tussen de 75 en 175 miljoen euro schommelen. Een tweede luik - een raamovereenkomst rond het ontwikkelen en leveren van de stemsoftware en het onderhoud van de software gedurende 15 jaar - wordt geraamd op 150 à 250 miljoen euro. Het lastenboek werd geschreven op maat van een studie van enkele universiteiten die het best mogelijke stemsysteem naar voor geschoven hebben. Het is toen - in 2008 dus - dat al beslist werd dat er gezocht ging worden naar een stemsysteem waarbij de elektronische stem ook uitgeprint wordt om eventuele manuele (her)tellingen mogelijk te maken. Drie kandidaten Nog voor de verkiezingen in 2009 hadden zes geïnteresseerde partijen een dossier ingediend. De vervroegde verkiezingen in 2010 staken nadien nogmaals stokken in de wielen en zorgde andermaal voor vertragingen. Ondertussen is de procedure hernomen, werd de selectie herleid tot drie kandidaten en zit het dossier in de fase van 'best & final offers'. "In de komende weken of maanden" zal de knoop doorgehakt worden, "afhankelijk of er nog bijkomende vragen aan de kandidaten moeten voorgelegd worden", aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken.Gewesten moeten investeren In 2011 moet de uiteindelijke winnaar van het contract een prototype leveren dat getest zal worden bij 50.000 kiezers tijdens een simulatie. In maart had CD&V-parlementslid en burgemeester van Veurne, Jan Verfaillie, zich al kandidaat gesteld voor deze test. Pas na goedkeuring van de test, kan het licht voor een uitrol van het stemsysteem definitief op groen gezet worden. Maar dan zijn er nog de eigenlijke stemcomputers. Daarvoor moeten de gewesten - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - ook bereid zijn om het nodige geld te investeren. In Vlaanderen zou zo'n principeakkoord bestaan.In februari van dit jaar trok Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois nog aan de alarmbel. Hij verweet zijn federale collega Annemie Turtelboom toen getalm in de aankoop van nieuwe elektronische stemcomputers. Als Turtelboom zich niet zou haasten, zouden we bij de verkiezingen in 2011 en mogelijk ook in 2012 opnieuw moeten overstappen op papier en potlood. De suggestie om de bestaande en hopeloos verouderde stemcomputers opnieuw te gebruiken, noemde Bourgeois toen "onverantwoord".Lees ook ons uitgebreid dossier over elektronisch stemmen.