Er wordt een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven rond de telefooncentrales van de federale politie. De ministerraad heeft daarover een voorstel goedgekeurd van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt.

Het vorige contract dateert van 2002 en werd gewonnen door NextiraOne. Het bedrijf verving toen 70 telefooncentrales van verschillende merken door Alcatel-apparatuur. De opdracht was goed voor 8,7 miljoen euro.

Binnen de nieuwe overeenkomst moeten aanpassingen worden uitgevoerd aan de al geïnstalleerde telefooncentrales en aan de nieuwe die zullen worden aangekocht binnen het contract. De wijzigingen hebben te maken met bijvoorbeeld een verhuis van een dienst, een uitbreiding of beperking van de capaciteit bij personeelsverschuivingen en dies meer.

Het investeringgedeelte van het contract loopt over 3 jaren (tot 2011). Het onderhoud en de aanpassingen vallen onder een overeenkomst die tot eind 2018 loopt.

Er wordt een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven rond de telefooncentrales van de federale politie. De ministerraad heeft daarover een voorstel goedgekeurd van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt. Het vorige contract dateert van 2002 en werd gewonnen door NextiraOne. Het bedrijf verving toen 70 telefooncentrales van verschillende merken door Alcatel-apparatuur. De opdracht was goed voor 8,7 miljoen euro. Binnen de nieuwe overeenkomst moeten aanpassingen worden uitgevoerd aan de al geïnstalleerde telefooncentrales en aan de nieuwe die zullen worden aangekocht binnen het contract. De wijzigingen hebben te maken met bijvoorbeeld een verhuis van een dienst, een uitbreiding of beperking van de capaciteit bij personeelsverschuivingen en dies meer. Het investeringgedeelte van het contract loopt over 3 jaren (tot 2011). Het onderhoud en de aanpassingen vallen onder een overeenkomst die tot eind 2018 loopt.