Het idee? De koelingsgraad aanpassen aan de data die uit de servers worden geput.

LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) voltooide zopas een project (in samenwerking met Intel, HP, IBM en Emerson Network Power) rond de optimalisering van de koelingmechanismen in de serverzalen. Achterliggende idee was representatievere gegevens te verzamelen over de warmte die de systemen écht afgeven. Dat om te vermijden dat de datacenters buitensporig afgekoeld worden.

Vandaag wordt ervan uitgegaan dat 90 procent ervan nog draait op temperaturen die 5°C boven de nieuwe aanbevolen ASHRAE-norm liggen (American Society of Heating, Refrigeration & Air-Conditioning Engineers). Dat is dus een vork van 18 tot 27°C (in plaats van de 20 tot 24°C die vroeger werden gepredikt). Een winst van 1°C komt echter overeen met een energiebesparing van 7 procent!

Om nauwkeurigere gegevens te vergaren heeft LBNL dus tests uitgevoerd om de gegevens op te halen binnen de systemen zélf, in plaats van aan het uiteinde van de serverracks (waar externe voorwaarden of randapparatuur de metingen kunnen beïnvloeden) of op basis van sondes tussen de servers.

LBNL heeft een software ontwikkeld die de aldus ingezamelde data kan converteren tot een protocol dat dan weer geïnterpreteerd kan worden door airco- en koelingsystemen. Het Laboratorium beweert dat de bestaande uitrustingen niet moeten worden aangepast en dat de investering in de meeste datacenters binnen 12 maanden terugverdiend moet zijn.

Het idee? De koelingsgraad aanpassen aan de data die uit de servers worden geput. LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) voltooide zopas een project (in samenwerking met Intel, HP, IBM en Emerson Network Power) rond de optimalisering van de koelingmechanismen in de serverzalen. Achterliggende idee was representatievere gegevens te verzamelen over de warmte die de systemen écht afgeven. Dat om te vermijden dat de datacenters buitensporig afgekoeld worden. Vandaag wordt ervan uitgegaan dat 90 procent ervan nog draait op temperaturen die 5°C boven de nieuwe aanbevolen ASHRAE-norm liggen (American Society of Heating, Refrigeration & Air-Conditioning Engineers). Dat is dus een vork van 18 tot 27°C (in plaats van de 20 tot 24°C die vroeger werden gepredikt). Een winst van 1°C komt echter overeen met een energiebesparing van 7 procent! Om nauwkeurigere gegevens te vergaren heeft LBNL dus tests uitgevoerd om de gegevens op te halen binnen de systemen zélf, in plaats van aan het uiteinde van de serverracks (waar externe voorwaarden of randapparatuur de metingen kunnen beïnvloeden) of op basis van sondes tussen de servers. LBNL heeft een software ontwikkeld die de aldus ingezamelde data kan converteren tot een protocol dat dan weer geïnterpreteerd kan worden door airco- en koelingsystemen. Het Laboratorium beweert dat de bestaande uitrustingen niet moeten worden aangepast en dat de investering in de meeste datacenters binnen 12 maanden terugverdiend moet zijn.