Ook erkent hij dat consultants meer aandacht zullen moeten hebben voor de wensen en behoeften van de klant. Ik krijg geen enkel signaal om aan te nemen dat het de komende maanden zal beteren op de markt, erkent de nieuwe nummer een van Cap in Belux. De klanten broeden wel degelijk op strategische beslissingen maar stellen die voortdurend uit, van maand tot maand. Van Boven heeft er zich bij neergelegd dat de heropleving er hoedanook niet komt voor 2003, en dan nog valt het af te wachten of de markt snel zal aantrekken. Zijn objectief voor dit jaar bestaat in een platte status quo marktaandeel behouden en komaf maken met de slinkende marges. We hebben op grote voet geleefd, geeft Van Boven toe, typerend voor een periode van hoogconjunctuur. Daarom wil hij de kosten zo snel mogelijk onder controle krijgen, en van dit streven een constant aandachtspunt maken. Onze klanten zijn het namelijk beu onze hoge overhead in hun faktuur mee verrekend te zien, aldus de CEO. Investeringskosten blijven nodig maar alleen indien ze resulteren in toegevoegde waarde. Voor toekomstige investeringen wil Van Boven zich focussen op wat hij zijn drie stakeholders noemt aandeelhouders, medewerkers, klanten. Logische uitgangspunten, maar in de praktijk loopt het soms wel anders, weet hij. Neem nu de klant. We moeten ons oor regelmatiger te luisteren leggen in plaats van de klant oplossingen door de strot te duwen, weet Van Boven uit ervaring. Hij beseft dat de klant vandaag mondiger is geworden en mr wil voor zijn geld. De klant wil vandaag kortetermijn oplossingen met een ROI binnen het jaar. Hij is op zoek naar pragmatische oplossingen die snel worden gemplementeerd en snel bruikbaar zijn. Daarnaast wil hij ook dat we sneller en efficinter werken, zodat zijn investering beperkt blijft. Geen goed nieuws voor een groot consultancybedrijf, dat het vooral moet hebben van grote projecten met een lang en zwaar implementatietraject. Een serieuze mentaliteitswijziging dringt zich op.Exit regionale kantoren?Ook zullen medewerkers zich geen fratsen meer kunnen veroorloven. Initiatieven in de lijn van technologieconcepten die aansluiten bij onze strategie blijven mogelijk maar andere initiatieven zullen drastisch worden teruggeschroefd. Als we geld in onderzoek pompen luiden de vragen is er een markt voor? Zijn er klanten die in een proefproject willen stappen? Past het in onze strategie? Van Boven wil ook grondig nadenken over de rol van de regionale kantoren die werden opgericht in Gent, Antwerpen, Waver en Hornu. Ik krijg soms het gevoel dat in het verleden gekozen werd voor de makkelijkste oplossing, zonder over de kosten/baten factor na te denken. Van Boven vraagt zich luidop af in welke mate die kantoren bijdragen tot het verhogen van het regionaal marktaandeel en sluit een omschakeling van die kantoren tot satellietkantoren niet uit.Een ander aandachtspunt van de nieuwe baas, is het behoud van waardevolle medewerkers. Nu de oorlog om het talent achter de rug is, komt het erop aan de eigen mensen te koesteren, zegt hij daarover. Het volstaat volgens hem niet om te staan zwaaien met riante salarispakketten. Het bedrijf moet er vooral voor zorgen zijn medewerkers te prikkelen met nieuwe uitdagingen, interessante projecten, vernieuwende concepten en inzichten. Van Boven geeft trouwens toe dat in de tijden van hoogconjunctuur (1997-2000) de kwaliteitsnormen voor nieuwe krachten verlaagd werden. We hadden ook geen keuze. Daarom hebben we toegevingen moeten doen niet op de technische achtergrond van de kandidaten, wel op de mate waarin zijn profiel op lange termijn in de organisatie zou passen. En in die tijd is ook de personeelskost de hoogte ingeschoten. Collectief ontslagDe gevolgen van zoveel luxe kwamen begin dit jaar aan de oppervlakte Cap Gemini EY kondigde eind januari een collectief ontslag aan. Niet meteen het meest gunstig moment om algemeen directeur te worden voor Van Boven. Ik had daar geen enkelen ervaring mee, evenmin als sommige andere collegas uit de sector. Jammer dat er binnen onze sector geen organisatie of federatie bestaat die bedrijven in dergelijke omstandigheden kan bijstaan. Cap verminderde het personeelsbestand met 16 procent, zon 120 medewerkers op een totaal van bijna 1180 man. Er vielen 35 naakte ontslagen. De fusie tussen Cap Gemini en Ernst Young kon intern en extern op veel enthousiasme rekenen, aldus Van Boven. Maar doordat de economie kort na de fusie kopje onder ging, kon het bedrijf daar vooralsnog de vruchten niet van plukken.De nieuwe nummer nUrbain Van Boven (46) studeerde af als licentiaat in de informatica en start zijn carrire in 1978 bij Cap Gemini in Nederland, naar eigen zeggen omdat onze Noorderburen jaren voorsprong hadden op de toepassing van nieuwe technologien, projectaanpak, management, enz. Twee jaar later keert hij voor dezelfde werkgever terug naar Belgi waar hij als projectmanager aan de slag gaat. Enkele jaren later orinteert hij zich naar IT-consultancy. Bij de overname van Volmac door Cap richt Van Boven zich op de verkoop als sector manager voor trade industry. Hij wordt daarna de rechterhand van Roland Van den Berghe, de topman van de Belux-organisatie van Cap. Van dan af wordt hij ook zijn gedoodverfde opvolger, wat op 1 mei van dit jaar een feit werd.

Ook erkent hij dat consultants meer aandacht zullen moeten hebben voor de wensen en behoeften van de klant. Ik krijg geen enkel signaal om aan te nemen dat het de komende maanden zal beteren op de markt, erkent de nieuwe nummer een van Cap in Belux. De klanten broeden wel degelijk op strategische beslissingen maar stellen die voortdurend uit, van maand tot maand. Van Boven heeft er zich bij neergelegd dat de heropleving er hoedanook niet komt voor 2003, en dan nog valt het af te wachten of de markt snel zal aantrekken. Zijn objectief voor dit jaar bestaat in een platte status quo marktaandeel behouden en komaf maken met de slinkende marges. We hebben op grote voet geleefd, geeft Van Boven toe, typerend voor een periode van hoogconjunctuur. Daarom wil hij de kosten zo snel mogelijk onder controle krijgen, en van dit streven een constant aandachtspunt maken. Onze klanten zijn het namelijk beu onze hoge overhead in hun faktuur mee verrekend te zien, aldus de CEO. Investeringskosten blijven nodig maar alleen indien ze resulteren in toegevoegde waarde. Voor toekomstige investeringen wil Van Boven zich focussen op wat hij zijn drie stakeholders noemt aandeelhouders, medewerkers, klanten. Logische uitgangspunten, maar in de praktijk loopt het soms wel anders, weet hij. Neem nu de klant. We moeten ons oor regelmatiger te luisteren leggen in plaats van de klant oplossingen door de strot te duwen, weet Van Boven uit ervaring. Hij beseft dat de klant vandaag mondiger is geworden en mr wil voor zijn geld. De klant wil vandaag kortetermijn oplossingen met een ROI binnen het jaar. Hij is op zoek naar pragmatische oplossingen die snel worden gemplementeerd en snel bruikbaar zijn. Daarnaast wil hij ook dat we sneller en efficinter werken, zodat zijn investering beperkt blijft. Geen goed nieuws voor een groot consultancybedrijf, dat het vooral moet hebben van grote projecten met een lang en zwaar implementatietraject. Een serieuze mentaliteitswijziging dringt zich op.Exit regionale kantoren?Ook zullen medewerkers zich geen fratsen meer kunnen veroorloven. Initiatieven in de lijn van technologieconcepten die aansluiten bij onze strategie blijven mogelijk maar andere initiatieven zullen drastisch worden teruggeschroefd. Als we geld in onderzoek pompen luiden de vragen is er een markt voor? Zijn er klanten die in een proefproject willen stappen? Past het in onze strategie? Van Boven wil ook grondig nadenken over de rol van de regionale kantoren die werden opgericht in Gent, Antwerpen, Waver en Hornu. Ik krijg soms het gevoel dat in het verleden gekozen werd voor de makkelijkste oplossing, zonder over de kosten/baten factor na te denken. Van Boven vraagt zich luidop af in welke mate die kantoren bijdragen tot het verhogen van het regionaal marktaandeel en sluit een omschakeling van die kantoren tot satellietkantoren niet uit.Een ander aandachtspunt van de nieuwe baas, is het behoud van waardevolle medewerkers. Nu de oorlog om het talent achter de rug is, komt het erop aan de eigen mensen te koesteren, zegt hij daarover. Het volstaat volgens hem niet om te staan zwaaien met riante salarispakketten. Het bedrijf moet er vooral voor zorgen zijn medewerkers te prikkelen met nieuwe uitdagingen, interessante projecten, vernieuwende concepten en inzichten. Van Boven geeft trouwens toe dat in de tijden van hoogconjunctuur (1997-2000) de kwaliteitsnormen voor nieuwe krachten verlaagd werden. We hadden ook geen keuze. Daarom hebben we toegevingen moeten doen niet op de technische achtergrond van de kandidaten, wel op de mate waarin zijn profiel op lange termijn in de organisatie zou passen. En in die tijd is ook de personeelskost de hoogte ingeschoten. Collectief ontslagDe gevolgen van zoveel luxe kwamen begin dit jaar aan de oppervlakte Cap Gemini EY kondigde eind januari een collectief ontslag aan. Niet meteen het meest gunstig moment om algemeen directeur te worden voor Van Boven. Ik had daar geen enkelen ervaring mee, evenmin als sommige andere collegas uit de sector. Jammer dat er binnen onze sector geen organisatie of federatie bestaat die bedrijven in dergelijke omstandigheden kan bijstaan. Cap verminderde het personeelsbestand met 16 procent, zon 120 medewerkers op een totaal van bijna 1180 man. Er vielen 35 naakte ontslagen. De fusie tussen Cap Gemini en Ernst Young kon intern en extern op veel enthousiasme rekenen, aldus Van Boven. Maar doordat de economie kort na de fusie kopje onder ging, kon het bedrijf daar vooralsnog de vruchten niet van plukken.De nieuwe nummer nUrbain Van Boven (46) studeerde af als licentiaat in de informatica en start zijn carrire in 1978 bij Cap Gemini in Nederland, naar eigen zeggen omdat onze Noorderburen jaren voorsprong hadden op de toepassing van nieuwe technologien, projectaanpak, management, enz. Twee jaar later keert hij voor dezelfde werkgever terug naar Belgi waar hij als projectmanager aan de slag gaat. Enkele jaren later orinteert hij zich naar IT-consultancy. Bij de overname van Volmac door Cap richt Van Boven zich op de verkoop als sector manager voor trade industry. Hij wordt daarna de rechterhand van Roland Van den Berghe, de topman van de Belux-organisatie van Cap. Van dan af wordt hij ook zijn gedoodverfde opvolger, wat op 1 mei van dit jaar een feit werd.