De bedoeling is om telkens een kleine groep it-beslissingenemers te verzamelen rond één centraal thema. Een 'selecte' groep ook, aangezien men enkel op uitnodiging kan deelnemen. De uitnodiging blijft beperkt tot de managers van de 200 grootste it-afdelingen in België.Het moet een open en neutraal initiatief worden waarbij de cio's en andere hooggeplaatste managers worden gevraagd om hun (goede en slechte) ervaringen rond een bepaald onderwerp uit te wisselen.Annick Rogiers, managing director van The Arc Group, legt de nadruk op de neutraliteit van het initiatief - "Onze ronde tafels hebben niets van doen met de al te commerciële of technische debatten en seminaries. Bij ons is er geen commerciële tussenkomst van de partners". Ze benadrukt ook het hoge niveau van de deelnemers (beslissingnemers of 'senior level'), de interactiviteit en de openheid van de gesprekken.Een beperkt aantal partners (lees: leveranciers) wordt wel uitgenodigd maar Annick Rogiers verzekert ons dat hun bijdrage geenszins commercieel is.Eind juni werd een eerste ronde tafel geroganiseerd rond outsourcing. In het najaar volgen er nog drie: rond aplicatieontwikkeling en -integratie (september), content management (oktober) en 'security governance' (november).Deze "circle of excellence", naar eigen zeggen volledig onafhankelijk, is een nieuw initiatief dat ict-beslissingnemers gelegenheid biedt tot netwerking. Tot hiertoe kenden we al de IDebates van onze collega's van IDside of, recenter nog, de Vlaamse MIT Club. Helaas zullen we de organisatoren op hun woord moeten geloven aangezien de pers niet op deze "ICT Management Roundtables" wordt toegelaten, naar verluidt om de deelnemers de garantie te bieden dat ze in volle vrijheid kunnen praten.

De bedoeling is om telkens een kleine groep it-beslissingenemers te verzamelen rond één centraal thema. Een 'selecte' groep ook, aangezien men enkel op uitnodiging kan deelnemen. De uitnodiging blijft beperkt tot de managers van de 200 grootste it-afdelingen in België.Het moet een open en neutraal initiatief worden waarbij de cio's en andere hooggeplaatste managers worden gevraagd om hun (goede en slechte) ervaringen rond een bepaald onderwerp uit te wisselen.Annick Rogiers, managing director van The Arc Group, legt de nadruk op de neutraliteit van het initiatief - "Onze ronde tafels hebben niets van doen met de al te commerciële of technische debatten en seminaries. Bij ons is er geen commerciële tussenkomst van de partners". Ze benadrukt ook het hoge niveau van de deelnemers (beslissingnemers of 'senior level'), de interactiviteit en de openheid van de gesprekken.Een beperkt aantal partners (lees: leveranciers) wordt wel uitgenodigd maar Annick Rogiers verzekert ons dat hun bijdrage geenszins commercieel is.Eind juni werd een eerste ronde tafel geroganiseerd rond outsourcing. In het najaar volgen er nog drie: rond aplicatieontwikkeling en -integratie (september), content management (oktober) en 'security governance' (november).Deze "circle of excellence", naar eigen zeggen volledig onafhankelijk, is een nieuw initiatief dat ict-beslissingnemers gelegenheid biedt tot netwerking. Tot hiertoe kenden we al de IDebates van onze collega's van IDside of, recenter nog, de Vlaamse MIT Club. Helaas zullen we de organisatoren op hun woord moeten geloven aangezien de pers niet op deze "ICT Management Roundtables" wordt toegelaten, naar verluidt om de deelnemers de garantie te bieden dat ze in volle vrijheid kunnen praten.