Het drukken van de werkingskosten, aangekondigd door CEO Mark Hurd, krijgt nu concrete vormen bij de verschillende Europese filialen van Hewlett-Packard. Vanaf heden zal Alain Sohet (45 jaar) de functie van directeur voor België en Luxemburg cumuleren met zijn huidige functie van directeur van de afdeling Technology Solutions Group (TSG). HP schrapt op deze manier de voltijdse functie van 'Country Manager' in de verschillende Europese landen. Een gelijkaardige aanpassing werd eveneens zopas bij HP Nederland doorgevoerd. Over het lot van de ex-directeur Belux Benoît Scheen die amper een jaar in functie was, wordt nog beslist. Hij zal in elk geval de komende weken nauw samenwerken met Alain Sohet, om een soepele overgang te garanderen.Bovendien verdwijnt de horizontale afdeling Customer Solutions Group (CSG) die zorgde voor ondersteuning op gebied van marketing en verkoop voor de verschillende verticale afdelingen. Deze afdeling stelde in België en Luxemburg 185 personen te werk. Zij worden de volgende weken in de drie andere afdelingen ondergebracht, dwz in de afdelingen Technology Solutions Group (IT systemen, software en diensten), Personal Systems Group (PC en PDA) en Image&Printing Group.Volgens woordvoerder Philippe Etienne is er op het ogenblik nog geen sprake van het in werking stellen van het sociale plan. Maar hij gaat er wel van uit dat de aangekondigde herstructurering op wereldvlak (schrappen van 14.500 banen) weerslag zal hebben op België. Deze beslissingen worden eerst genomen op Europees vlak, daarna land per land. Ze worden verwacht uiterlijk eind oktober, op het ogenblik dat HP zijn driemaandelijkse resultaten openbaar maakt. Sommige kranten kondigen nu al begin september als beslissende datum aan. HP België ontkent dit niet, maar benadrukt dat ze hierover ook geen interne bevestiging hebben.

Het drukken van de werkingskosten, aangekondigd door CEO Mark Hurd, krijgt nu concrete vormen bij de verschillende Europese filialen van Hewlett-Packard. Vanaf heden zal Alain Sohet (45 jaar) de functie van directeur voor België en Luxemburg cumuleren met zijn huidige functie van directeur van de afdeling Technology Solutions Group (TSG). HP schrapt op deze manier de voltijdse functie van 'Country Manager' in de verschillende Europese landen. Een gelijkaardige aanpassing werd eveneens zopas bij HP Nederland doorgevoerd. Over het lot van de ex-directeur Belux Benoît Scheen die amper een jaar in functie was, wordt nog beslist. Hij zal in elk geval de komende weken nauw samenwerken met Alain Sohet, om een soepele overgang te garanderen.Bovendien verdwijnt de horizontale afdeling Customer Solutions Group (CSG) die zorgde voor ondersteuning op gebied van marketing en verkoop voor de verschillende verticale afdelingen. Deze afdeling stelde in België en Luxemburg 185 personen te werk. Zij worden de volgende weken in de drie andere afdelingen ondergebracht, dwz in de afdelingen Technology Solutions Group (IT systemen, software en diensten), Personal Systems Group (PC en PDA) en Image&Printing Group.Volgens woordvoerder Philippe Etienne is er op het ogenblik nog geen sprake van het in werking stellen van het sociale plan. Maar hij gaat er wel van uit dat de aangekondigde herstructurering op wereldvlak (schrappen van 14.500 banen) weerslag zal hebben op België. Deze beslissingen worden eerst genomen op Europees vlak, daarna land per land. Ze worden verwacht uiterlijk eind oktober, op het ogenblik dat HP zijn driemaandelijkse resultaten openbaar maakt. Sommige kranten kondigen nu al begin september als beslissende datum aan. HP België ontkent dit niet, maar benadrukt dat ze hierover ook geen interne bevestiging hebben.