Naar schatting twee miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. Mensen in een financieel moeilijke situatie betalen bijvoorbeeld minder voor gas, water en elektriciteit. Gepensioneerden kunnen goedkoper reizen met het openbaar vervoer. Mensen met een beperking kunnen rekenen op kortingen als ze naar een pretpark of museum gaan. Maar kwetsbare mensen maken niet altijd gebruik van die sociale voordelen. Ze moeten vaak eerst naar een overheidsloket om een attest aan te vragen. Die rompslomp vormt al te vaak een drempel.

De nieuwe app MyBEnefits moet daar verandering in brengen. "Dankzij de app MyBEnefits hebben mensen hun attest altijd op zak en kunnen ze altijd rekenen op hun sociaal voordeel. Dankzij de app kan je het attest digitaal tonen en moet je geen tijd verliezen om te gaan aanschuiven aan een overheidsloket. Minder paperassen dankzij digitalisering", zegt minister De Backer.

Met de app kunnen burgers zelf onmiddellijk online een attest aanvragen en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken de actuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats. Veilig inloggen gebeurt via de e-ID, ITSME of een eenmalige tijdelijke code.

Duizenden organisaties zoals lokale overheden, sportfaciliteiten, musea en cultuurcentra, kunnen op hun beurt de situatie van de burger onmiddellijk verifiëren. "De applicatie MyBEnefits geeft kwetsbare burgers een nuttig instrument in handen. Het draagt bij tot het weghalen van drempels en een bredere toegang tot de aanvullende sociale rechten. Ik roep alle overheden en organisaties op om deze diensten te gebruiken waar mogelijk, in het belang van onze meest kwetsbare medeburgers", zegt minister De Block.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid trok het project, Smals tekende voor de technische uitwerking.

De app is voorlopig enkel te downloaden voor Android-gebruikers. Een versie voor iPhone (iOS) is in voorbereiding, onder voorbehoud van een akkoord met Apple over technische standaarden. De online toepassing staat op www.mybenefits.fgov.be

Naar schatting twee miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. Mensen in een financieel moeilijke situatie betalen bijvoorbeeld minder voor gas, water en elektriciteit. Gepensioneerden kunnen goedkoper reizen met het openbaar vervoer. Mensen met een beperking kunnen rekenen op kortingen als ze naar een pretpark of museum gaan. Maar kwetsbare mensen maken niet altijd gebruik van die sociale voordelen. Ze moeten vaak eerst naar een overheidsloket om een attest aan te vragen. Die rompslomp vormt al te vaak een drempel. De nieuwe app MyBEnefits moet daar verandering in brengen. "Dankzij de app MyBEnefits hebben mensen hun attest altijd op zak en kunnen ze altijd rekenen op hun sociaal voordeel. Dankzij de app kan je het attest digitaal tonen en moet je geen tijd verliezen om te gaan aanschuiven aan een overheidsloket. Minder paperassen dankzij digitalisering", zegt minister De Backer. Met de app kunnen burgers zelf onmiddellijk online een attest aanvragen en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken de actuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats. Veilig inloggen gebeurt via de e-ID, ITSME of een eenmalige tijdelijke code. Duizenden organisaties zoals lokale overheden, sportfaciliteiten, musea en cultuurcentra, kunnen op hun beurt de situatie van de burger onmiddellijk verifiëren. "De applicatie MyBEnefits geeft kwetsbare burgers een nuttig instrument in handen. Het draagt bij tot het weghalen van drempels en een bredere toegang tot de aanvullende sociale rechten. Ik roep alle overheden en organisaties op om deze diensten te gebruiken waar mogelijk, in het belang van onze meest kwetsbare medeburgers", zegt minister De Block. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid trok het project, Smals tekende voor de technische uitwerking.