Uitgerekend vandaag wordt de GDPR, de 'General Data Protection Regulation' of 'Algemene Verordening Gegevensbescherming', van kracht. Deze Europese verordening verstrengt de huidige privacywetgeving uit 1992. De Europese lidstaten kunnen zelf een aantal zaken bepalen, zoals de minimumleeftijd voor sociale media. Bij ons wordt die vastgelegd op dertien jaar. Door de nieuwe kaderwet zullen overheidsdiensten gegevens van burgers beter moeten beschermen. Voor politie en justitie is een specifiek kader uitgewerkt. Voor journalisten komen er brede uitzonderingen.

Eind vorige maand trokken de journalistenvereniging VVJ en verschillende hoofdredacties nog aan de alarmbel over de nieuwe wetgeving. Ze vreesden dat de nieuwe, strengere regels journalistiek een pak lastiger, zoniet onmogelijk zouden maken. "Ik ben en zal altijd de eerste zijn om de persvrijheid te verdedigen", zegt De Backer. "Na uitgebreid overleg met alle journalistenverenigingen heb ik beslist om een brede uitzondering voor journalisten te voorzien, vergelijkbaar met Nederland, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Ook worden de regels transparanter en minder zwaar voor wetenschappelijk onderzoek en voor archiveringen".

Uitgerekend vandaag wordt de GDPR, de 'General Data Protection Regulation' of 'Algemene Verordening Gegevensbescherming', van kracht. Deze Europese verordening verstrengt de huidige privacywetgeving uit 1992. De Europese lidstaten kunnen zelf een aantal zaken bepalen, zoals de minimumleeftijd voor sociale media. Bij ons wordt die vastgelegd op dertien jaar. Door de nieuwe kaderwet zullen overheidsdiensten gegevens van burgers beter moeten beschermen. Voor politie en justitie is een specifiek kader uitgewerkt. Voor journalisten komen er brede uitzonderingen. Eind vorige maand trokken de journalistenvereniging VVJ en verschillende hoofdredacties nog aan de alarmbel over de nieuwe wetgeving. Ze vreesden dat de nieuwe, strengere regels journalistiek een pak lastiger, zoniet onmogelijk zouden maken. "Ik ben en zal altijd de eerste zijn om de persvrijheid te verdedigen", zegt De Backer. "Na uitgebreid overleg met alle journalistenverenigingen heb ik beslist om een brede uitzondering voor journalisten te voorzien, vergelijkbaar met Nederland, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Ook worden de regels transparanter en minder zwaar voor wetenschappelijk onderzoek en voor archiveringen".