Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met maximumtarieven voor alle buitenlandse gesprekken en sms'jes binnen de EU-lidstaten. Vanuit België naar een ander EU-land bellen mag vanaf 15 mei 2019 niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten, een sms niet meer dan 6 cent. De stap volgt op het afschaffen van de roamingkosten op Europees niveau in juni vorig jaar. Daardoor ging bellen, sms'en en internetten in het buitenland voortaan evenveel kosten als binnen de eigen landsgrenzen. Maar het verlagen van de extra kosten voor internationaal bellen of sms'en binnen de EU bleef (toen) buiten schot.

Naast de maximumtarieven bevatten de telecomregels nog enkele andere maatregelen die consumenten moeten beschermen. Zo moeten telecom providers encryptiesystemen gebruiken om bij eventuele inbraken of veiligheidslekken hun gebruikers te vrijwaren. Er wordt nu ook bij wet bepaald dat providers hun klanten moeten helpen om hun datagebruik te monitoren. Het moet daarbij makkelijker worden om aanbiedingen te vergelijken en van operator te wisselen.

Ook wordt er Europa-breed een 'omgekeerd 112'-systeem, een burgerwaarschuwingssysteem zoals BE-Alert, ingevoerd. Daarbij krijgen gebruikers in rampgebied of bij belangrijke noodgevallen een sms'je of een bericht in een app. Tot slot moeten de telecomregels de uitrol van 5G bevorderen. De overeenkomst legt alvast de basis voor het activeren van 5G-netwerken, maar het is een kleine stap in een lange weg. Voorlopig stellen de parlementariërs zich tot doel om tegen 2020 het nodige spectrum beschikbaar te maken voor 5G. Daarmee willen ze bereiken dat er tegen dan minstens een 5G-netwerk ligt in één grote stad in elk EU-land.

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met maximumtarieven voor alle buitenlandse gesprekken en sms'jes binnen de EU-lidstaten. Vanuit België naar een ander EU-land bellen mag vanaf 15 mei 2019 niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten, een sms niet meer dan 6 cent. De stap volgt op het afschaffen van de roamingkosten op Europees niveau in juni vorig jaar. Daardoor ging bellen, sms'en en internetten in het buitenland voortaan evenveel kosten als binnen de eigen landsgrenzen. Maar het verlagen van de extra kosten voor internationaal bellen of sms'en binnen de EU bleef (toen) buiten schot.Naast de maximumtarieven bevatten de telecomregels nog enkele andere maatregelen die consumenten moeten beschermen. Zo moeten telecom providers encryptiesystemen gebruiken om bij eventuele inbraken of veiligheidslekken hun gebruikers te vrijwaren. Er wordt nu ook bij wet bepaald dat providers hun klanten moeten helpen om hun datagebruik te monitoren. Het moet daarbij makkelijker worden om aanbiedingen te vergelijken en van operator te wisselen.Ook wordt er Europa-breed een 'omgekeerd 112'-systeem, een burgerwaarschuwingssysteem zoals BE-Alert, ingevoerd. Daarbij krijgen gebruikers in rampgebied of bij belangrijke noodgevallen een sms'je of een bericht in een app. Tot slot moeten de telecomregels de uitrol van 5G bevorderen. De overeenkomst legt alvast de basis voor het activeren van 5G-netwerken, maar het is een kleine stap in een lange weg. Voorlopig stellen de parlementariërs zich tot doel om tegen 2020 het nodige spectrum beschikbaar te maken voor 5G. Daarmee willen ze bereiken dat er tegen dan minstens een 5G-netwerk ligt in één grote stad in elk EU-land.