Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) plant op het einde van dit academiejaar een nieuwe website die moet fungeren als een soort leidraad voor leerlingen en ouders bij het kiezen van een studierichting of school. Dat meldt Smet in De Standaard.

De website maakt bijvoorbeeld duidelijk dat middelbare scholieren Economie-Moderne Talen of Wiskunde-Wetenschappen later meer kans op slagen hebben voor een professionele dan voor een academische, en dat studenten Wetenschappen-Wiskunde zowel een professionele als een academische bachelor zouden aankunnen. De gegevens die op de website geplaatst worden zijn momenteel al op te vragen zijn via de wet op openbaarheid van bestuur.

Bovendien zullen ook de slaagcijfers per school op de website gepubliceerd worden, zodat leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. Hierbij gaat het niet om individuele gegevens van studenten.

Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs is een voorstander van de website, omdat deze nuanceert dat sommige hogere opleidingen voor bepaalde studenten meer aangewezen zijn dan andere. Van Hecke plaatst echter wel vraagtekens bij het publiceren van slaagcijfers per school. Ze vindt dat een school meer is dan enkel slaagcijfers.

Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) plant op het einde van dit academiejaar een nieuwe website die moet fungeren als een soort leidraad voor leerlingen en ouders bij het kiezen van een studierichting of school. Dat meldt Smet in De Standaard. De website maakt bijvoorbeeld duidelijk dat middelbare scholieren Economie-Moderne Talen of Wiskunde-Wetenschappen later meer kans op slagen hebben voor een professionele dan voor een academische, en dat studenten Wetenschappen-Wiskunde zowel een professionele als een academische bachelor zouden aankunnen. De gegevens die op de website geplaatst worden zijn momenteel al op te vragen zijn via de wet op openbaarheid van bestuur. Bovendien zullen ook de slaagcijfers per school op de website gepubliceerd worden, zodat leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. Hierbij gaat het niet om individuele gegevens van studenten. Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs is een voorstander van de website, omdat deze nuanceert dat sommige hogere opleidingen voor bepaalde studenten meer aangewezen zijn dan andere. Van Hecke plaatst echter wel vraagtekens bij het publiceren van slaagcijfers per school. Ze vindt dat een school meer is dan enkel slaagcijfers.