Sinds april is het gebruik van drones wettelijk geregeld in een koninklijk besluit. Recreatief vliegen zonder formaliteiten is sindsdien enkel nog toegelaten voor speelgoeddrones met een gewicht van minder dan één kilogram, die slechts tot tien meter hoogte vliegen boven een privéterrein. Andere drones, van 1 tot 150 kilogram, moeten worden geregistreerd, wat onder meer inhoudt dat ze een nummerplaat krijgen ter identificatie. Midden september waren er 249 inschrijvingsbewijzen afgeleverd, terwijl er 342 aanvragen in behandeling waren.

Geldboetes

Tussen januari en augustus heeft de luchtvaartinspectie 39 dossiers geopend. Dat leidde in die periode tot tien administratieve geldboetes. Er worden volgens de minister weinig preventieve controles uitgevoerd, omdat de plaats en het moment van de vluchten nu eenmaal niet op voorhand gekend zijn. Controles gebeuren dus meestal na de feiten. Momenteel besteedt één inspecteur tien procent van zijn tijd aan de handhaving van de wetgeving rond drones.

Veli Yüksel vindt dat er voor elke drone een uniek chassisnummer moet komen, met het oog op de veiligheid. "Zo heeft de politie toch iets om op af te gaan na een ongeval", stelt hij.

Sinds april is het gebruik van drones wettelijk geregeld in een koninklijk besluit. Recreatief vliegen zonder formaliteiten is sindsdien enkel nog toegelaten voor speelgoeddrones met een gewicht van minder dan één kilogram, die slechts tot tien meter hoogte vliegen boven een privéterrein. Andere drones, van 1 tot 150 kilogram, moeten worden geregistreerd, wat onder meer inhoudt dat ze een nummerplaat krijgen ter identificatie. Midden september waren er 249 inschrijvingsbewijzen afgeleverd, terwijl er 342 aanvragen in behandeling waren.Geldboetes Tussen januari en augustus heeft de luchtvaartinspectie 39 dossiers geopend. Dat leidde in die periode tot tien administratieve geldboetes. Er worden volgens de minister weinig preventieve controles uitgevoerd, omdat de plaats en het moment van de vluchten nu eenmaal niet op voorhand gekend zijn. Controles gebeuren dus meestal na de feiten. Momenteel besteedt één inspecteur tien procent van zijn tijd aan de handhaving van de wetgeving rond drones.Veli Yüksel vindt dat er voor elke drone een uniek chassisnummer moet komen, met het oog op de veiligheid. "Zo heeft de politie toch iets om op af te gaan na een ongeval", stelt hij.