Met The Smart City Playbook hoopt Nokia steden te inspireren slimmer, veiliger en duurzamer te worden.

Uit de studie in de 22 steden bleek dat zij verschillende strategieën hanteren om slimmer te functioneren. Sommige steden voeren alleen opzichzelfstaande toepassingen in om een probleem aan te pakken, zoals filevorming. Later volgen dan nieuwe toepassingen op andere terreinen.

Andere steden volgen de 'platformroute': ze bouwen een onderliggende infrastructuur om een grote verscheidenheid aan slimme toepassingen te faciliteren. De zogenoemde 'betasteden' doen verschillende proefprojecten met diverse toepassingen, alvorens een besluit te nemen voor de lange termijn.

Slim parkeren

Ondanks de verschillen, ook tussen steden die min of meer dezelfde strategie volgden, bleken sommige praktijken overal te werken. Succesvolle steden introduceerden open en transparante regels voor het gebruik van data (waar slimme steden van afhankelijk zijn) door overheden en andere partijen, zoals bedrijven.

Steden die voorop lopen hebben zowel hun ICT-structuur als hun infrastructuur voor het Internet of Things (IoT) toegankelijk gemaakt voor gebruikers binnen als buiten de overheid. Ook blijkt dat overheden die burgers actief betrekken bij de initiatieven, het meest effectief zijn. Dat geldt met name bij projecten die direct zichtbaar zijn, zoals slimme straatverlichting en slim parkeren.

Slimme infrastructuur moet eenvoudig op te schalen zijn, zodat hij kan groeien en zich ontwikkelen. Ook is het van belang dat data van zowel openbare als particuliere data goed beschermd is.

Verder is het belangrijk te werken met partijen die voldoende innovatiecapaciteit hebben, en heeft het voordelen gebruik te maken van open technologie die door verschillende partijen doorontwikkeld kan worden. Zo wordt voorkomen dat de overheid van één fabrikant of ontwikkelende partij afhankelijk wordt.

Steeds meer stadsbewoners

De Verenigde Naties schatten dat in 2050 ongeveer 70 procent van de wereldbevolking in steden zal wonen. Daarom is het belangrijk voor overheden om effectieve strategieën in te zetten om de steden leefbaar te houden, en slimme technologie kan daarin een rol spelen.

De handleiding werd geschreven in samenwerking met Machina Research, een marktonderzoeksbureau op het gebied van slimme apparatuur. Tot de onderzochte steden behoren onder meer Tokio, Dubai, Jeddah, Berlijn, Parijs, Bogotá, Mexico-Stad en Kaapstad.

(IPS)

Met The Smart City Playbook hoopt Nokia steden te inspireren slimmer, veiliger en duurzamer te worden.Uit de studie in de 22 steden bleek dat zij verschillende strategieën hanteren om slimmer te functioneren. Sommige steden voeren alleen opzichzelfstaande toepassingen in om een probleem aan te pakken, zoals filevorming. Later volgen dan nieuwe toepassingen op andere terreinen.Andere steden volgen de 'platformroute': ze bouwen een onderliggende infrastructuur om een grote verscheidenheid aan slimme toepassingen te faciliteren. De zogenoemde 'betasteden' doen verschillende proefprojecten met diverse toepassingen, alvorens een besluit te nemen voor de lange termijn.Slim parkerenOndanks de verschillen, ook tussen steden die min of meer dezelfde strategie volgden, bleken sommige praktijken overal te werken. Succesvolle steden introduceerden open en transparante regels voor het gebruik van data (waar slimme steden van afhankelijk zijn) door overheden en andere partijen, zoals bedrijven.Steden die voorop lopen hebben zowel hun ICT-structuur als hun infrastructuur voor het Internet of Things (IoT) toegankelijk gemaakt voor gebruikers binnen als buiten de overheid. Ook blijkt dat overheden die burgers actief betrekken bij de initiatieven, het meest effectief zijn. Dat geldt met name bij projecten die direct zichtbaar zijn, zoals slimme straatverlichting en slim parkeren.Slimme infrastructuur moet eenvoudig op te schalen zijn, zodat hij kan groeien en zich ontwikkelen. Ook is het van belang dat data van zowel openbare als particuliere data goed beschermd is.Verder is het belangrijk te werken met partijen die voldoende innovatiecapaciteit hebben, en heeft het voordelen gebruik te maken van open technologie die door verschillende partijen doorontwikkeld kan worden. Zo wordt voorkomen dat de overheid van één fabrikant of ontwikkelende partij afhankelijk wordt.Steeds meer stadsbewonersDe Verenigde Naties schatten dat in 2050 ongeveer 70 procent van de wereldbevolking in steden zal wonen. Daarom is het belangrijk voor overheden om effectieve strategieën in te zetten om de steden leefbaar te houden, en slimme technologie kan daarin een rol spelen.De handleiding werd geschreven in samenwerking met Machina Research, een marktonderzoeksbureau op het gebied van slimme apparatuur. Tot de onderzochte steden behoren onder meer Tokio, Dubai, Jeddah, Berlijn, Parijs, Bogotá, Mexico-Stad en Kaapstad.(IPS)