Selor, het rekruterings- en selectiebureau van de overheid, berekende dat over 6 jaar bijna 40 procent van de ambtenaren op het federale en op het Vlaamse niveau met pensioen gaan.

Hoe dat massale vertrek zal worden gecompenseerd is politiek nog niet uitgeklaard. Binnen de ict-departementen wordt de situatie pas echt hachelijk. Die kampen niet alleen met de krapte op de arbeidsmarkt maar ook met geringe belangstelling van de kant van de ict'ers. De ministeries ontkennen dat en proberen jonge informatici op hun manier te verleiden. It kan bepaalde taken weliswaar automatiseren en het aantal ambtenaren daardoor beperken maar dat alleen zal niet volstaan.

Selor lanceert nu een nieuw initiatief dat afstapt van de gebruikelijke diplomavereisten - de diploma-'fetisj' - en kandidaten de kans biedt te bewijzen dat ze wel degelijk over de nodige kennis en competentie beschikken. Met het project 'Elders verworven competenties' probeert de overheid de it-profielen te vinden die Selor vorig jaar niet ingevuld kreeg. De kandidaten krijgen praktisch tests op basis waarvan ze zich dan kunnen inschrijven voor de selectieproeven voor informatici.

Bij het goedbedoelde opzet kunnen toch vraagtekens worden geplaatst. Dreigt die lagere instapdrempel geen onderbetaalde en dus tweederangsinformatici op te leveren? Komt op termijn de kwaliteit van de it-diensten van de overheid niet in het gedrang?

Vorig jaar ontving Selor 1.567 inschrijvingen voor it-functies waarvan er 1.018 mochten deelnemen aan de selectieproeven. Er kwamen 656 kandidaten opdagen maar slechts 126 slaagden voor de eerste proef. Uiteindelijk werden 17 informatici effectief in dienst genomen.

Lees er meer over in ons dossier 'ICT'ers in overheidsdienst', dat deze week in Data News verschijnt.

Selor, het rekruterings- en selectiebureau van de overheid, berekende dat over 6 jaar bijna 40 procent van de ambtenaren op het federale en op het Vlaamse niveau met pensioen gaan. Hoe dat massale vertrek zal worden gecompenseerd is politiek nog niet uitgeklaard. Binnen de ict-departementen wordt de situatie pas echt hachelijk. Die kampen niet alleen met de krapte op de arbeidsmarkt maar ook met geringe belangstelling van de kant van de ict'ers. De ministeries ontkennen dat en proberen jonge informatici op hun manier te verleiden. It kan bepaalde taken weliswaar automatiseren en het aantal ambtenaren daardoor beperken maar dat alleen zal niet volstaan. Selor lanceert nu een nieuw initiatief dat afstapt van de gebruikelijke diplomavereisten - de diploma-'fetisj' - en kandidaten de kans biedt te bewijzen dat ze wel degelijk over de nodige kennis en competentie beschikken. Met het project 'Elders verworven competenties' probeert de overheid de it-profielen te vinden die Selor vorig jaar niet ingevuld kreeg. De kandidaten krijgen praktisch tests op basis waarvan ze zich dan kunnen inschrijven voor de selectieproeven voor informatici. Bij het goedbedoelde opzet kunnen toch vraagtekens worden geplaatst. Dreigt die lagere instapdrempel geen onderbetaalde en dus tweederangsinformatici op te leveren? Komt op termijn de kwaliteit van de it-diensten van de overheid niet in het gedrang? Vorig jaar ontving Selor 1.567 inschrijvingen voor it-functies waarvan er 1.018 mochten deelnemen aan de selectieproeven. Er kwamen 656 kandidaten opdagen maar slechts 126 slaagden voor de eerste proef. Uiteindelijk werden 17 informatici effectief in dienst genomen. Lees er meer over in ons dossier 'ICT'ers in overheidsdienst', dat deze week in Data News verschijnt.