In een vlammende e-mail verplicht ceo Joe McGrath het management van de verschillende Unisys-filialen "met onmiddellijke ingang" een behoorlijk aandeel offshoringdiensten te voorzien in elk nieuw contract. Ook bij bestaande klanten zal er worden op aangedrongen te kiezen voor diensten uit lageloonlanden, voornamelijk Indië maar ook Oost-Europa. Een nieuw uitgetekende strategie die eufemistisch 'Global Sourcing' werd gedoopt, voorziet voorts erg drastische maatregelen wat de verdeling van de werknemers over de verschillende afdelingen betreft. Zo zal 40 procent van het personeel verbonden aan de nieuwe 'service desk' contracten offshore moeten werken. Idem dito voor de divisies 'Systems Integration' of zelfs 'Consulting'. Het Unisys management zal er nauwlettend op toezien dat bestaande contracten verbonden aan de afdeling 'Data Center' of 'Service Desk' van nu af aan voor 40 procent via offshoring verlopen. "Wij hanteren de nultolerantie als die doelstellingen niet worden gedaald," maakt Joe McGrath duidelijk.Scherpe bewoordingen maar Unisys schaart zich hiermee achter een wereldwijde trend. "Twintig procent van het personeelsbestand van onze rechtstreeks concurrenten werkt offshore. Accenture wil zijn aantal medewerkers in Zuid-Oost Azië tegen 2009 opvoeren tot 50.000. En IBM telt tegen het eind van het jaar al 50.000 medewerkers in Indië. Unisys daarentegen moet het zien te rooien met 4 procent offshorecapaciteit. Dat is onhoudbaar, " licht de Unisys ceo in een interne memo toe.Ten gevolge van gebrekkige rendabiliteitscijfers kondigde Unisys onlangs ook een [nieuwe herstructurering] aan die waarschijnlijk ook België zal treffen maar waarover momenteel nog niets concreets bekend is. Unisys België heeft begin dit jaar al 24 mensen ontslagen.

In een vlammende e-mail verplicht ceo Joe McGrath het management van de verschillende Unisys-filialen "met onmiddellijke ingang" een behoorlijk aandeel offshoringdiensten te voorzien in elk nieuw contract. Ook bij bestaande klanten zal er worden op aangedrongen te kiezen voor diensten uit lageloonlanden, voornamelijk Indië maar ook Oost-Europa. Een nieuw uitgetekende strategie die eufemistisch 'Global Sourcing' werd gedoopt, voorziet voorts erg drastische maatregelen wat de verdeling van de werknemers over de verschillende afdelingen betreft. Zo zal 40 procent van het personeel verbonden aan de nieuwe 'service desk' contracten offshore moeten werken. Idem dito voor de divisies 'Systems Integration' of zelfs 'Consulting'. Het Unisys management zal er nauwlettend op toezien dat bestaande contracten verbonden aan de afdeling 'Data Center' of 'Service Desk' van nu af aan voor 40 procent via offshoring verlopen. "Wij hanteren de nultolerantie als die doelstellingen niet worden gedaald," maakt Joe McGrath duidelijk.Scherpe bewoordingen maar Unisys schaart zich hiermee achter een wereldwijde trend. "Twintig procent van het personeelsbestand van onze rechtstreeks concurrenten werkt offshore. Accenture wil zijn aantal medewerkers in Zuid-Oost Azië tegen 2009 opvoeren tot 50.000. En IBM telt tegen het eind van het jaar al 50.000 medewerkers in Indië. Unisys daarentegen moet het zien te rooien met 4 procent offshorecapaciteit. Dat is onhoudbaar, " licht de Unisys ceo in een interne memo toe.Ten gevolge van gebrekkige rendabiliteitscijfers kondigde Unisys onlangs ook een [nieuwe herstructurering] aan die waarschijnlijk ook België zal treffen maar waarover momenteel nog niets concreets bekend is. Unisys België heeft begin dit jaar al 24 mensen ontslagen.