Het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis van Aalst heeft de installatie en het beheer van een pc-park van ongeveer 1100 werkposten, het netwerkbeheer en het beheer van een twintigtal servers geoutsourced naar Econocom. Het contract werd eigenlijk in de wacht gesleept door de afdeling A2Z van de it-dienstengroep. A2Z mikt in het bijzonder op de kmo's met het tariefmodel 'Total ICT', dat gebaseerd is op een vaste maandelijkse prijs per werkpost. Het contract loopt over drie jaar, een bedrag werd niet bekendgemaakt.Steven Creve, it-directeur van het OLV Ziekenhuis is er zich van bewust dat zijn ziekenhuis eigenlijk een pionier is, want outsourcing is een zeldzaamheid in de ziekenhuissector. Hij legt uit dat het ziekenhuis zich wil concentreren op de kernactiviteiten door de 'commodity' it-functies uit te besteden. Daarnaast laat outsourcing toe om het beheer van de infrastructuur te professionaliseren en toegang te hebben tot best practices. "Het concept Total ICT, dat gebaseerd is op een all-in prijs per werkplek, heft zeker in het voordeel van Econocom gespeeld. Bovendien is er het zeer hoge niveau voor de kwaliteit van de diensten (in de vorm van SLA's) waarvoor het bedrijf zich geëngageerd heeft. Immers, een pc-panne in onze sector kan fatale consequenties hebben voor een patiënt," legt Creve uit.Van de 4 of 5 ict'ers van de ict-afdeling (in totaal zo'n 20 mensen) die zich bezighielden met het beheer van het pc-park zijn er twee overgestapt naar Econocom. De anderen hebben een andere plaats gekregen binnen de afdeling.Het OLV Ziekenhuis in Aalst telt 850 bedden over drie sites (Aalst, Asse en Ninove). De instelling is gereputeerd voor zijn cardiologie-expertise. Ze heeft 2400 werknemers en 270 artsen.

Het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis van Aalst heeft de installatie en het beheer van een pc-park van ongeveer 1100 werkposten, het netwerkbeheer en het beheer van een twintigtal servers geoutsourced naar Econocom. Het contract werd eigenlijk in de wacht gesleept door de afdeling A2Z van de it-dienstengroep. A2Z mikt in het bijzonder op de kmo's met het tariefmodel 'Total ICT', dat gebaseerd is op een vaste maandelijkse prijs per werkpost. Het contract loopt over drie jaar, een bedrag werd niet bekendgemaakt.Steven Creve, it-directeur van het OLV Ziekenhuis is er zich van bewust dat zijn ziekenhuis eigenlijk een pionier is, want outsourcing is een zeldzaamheid in de ziekenhuissector. Hij legt uit dat het ziekenhuis zich wil concentreren op de kernactiviteiten door de 'commodity' it-functies uit te besteden. Daarnaast laat outsourcing toe om het beheer van de infrastructuur te professionaliseren en toegang te hebben tot best practices. "Het concept Total ICT, dat gebaseerd is op een all-in prijs per werkplek, heft zeker in het voordeel van Econocom gespeeld. Bovendien is er het zeer hoge niveau voor de kwaliteit van de diensten (in de vorm van SLA's) waarvoor het bedrijf zich geëngageerd heeft. Immers, een pc-panne in onze sector kan fatale consequenties hebben voor een patiënt," legt Creve uit.Van de 4 of 5 ict'ers van de ict-afdeling (in totaal zo'n 20 mensen) die zich bezighielden met het beheer van het pc-park zijn er twee overgestapt naar Econocom. De anderen hebben een andere plaats gekregen binnen de afdeling.Het OLV Ziekenhuis in Aalst telt 850 bedden over drie sites (Aalst, Asse en Ninove). De instelling is gereputeerd voor zijn cardiologie-expertise. Ze heeft 2400 werknemers en 270 artsen.