Via die kanalen zouden op een gecoördineerde manier video's zijn geüpload met betrekking tot de protesten in Hongkong. "De ontdekking lag in de lijn van wat ook Facebook en Twitter vaststelden", verklaarde Shane Huntley, belast met het analyseren van bedreigingen bij Google, in een blogpost.

Volgens Google deden de makers van de kanalen onder meer beroep op VPN-verbindingen en andere methodes om de oorsprong van de accounts te maskeren. Eerder meldde de microblogsite Twitter al dat via honderden verschillende Twitteraccounts werd geprobeerd om de publieke opinie over de protesten in Hongkong te manipuleren. Er was sprake van "significante door de staat gesteunde activiteiten" via zeker 936 accounts uit China, luidde het. Deze probeerden onder meer de legitimiteit en politieke standpunten van de protestbeweging ter plaatse te ondermijnen. De betreffende accounts werden door Twitter uit de lucht gehaald, omdat ze beleidsregels van het bedrijf hebben overtreden. Facebook kwam na een tip van Twitter tot eenzelfde conclusie.

In Hongkong protesteren miljoenen mensen al weken voor meer democratie. De regio is officieel een onderdeel van China, maar heeft een speciaal statuut waarin burgers meer vrijheden genieten dan in China zelf. De protestanten zien enkele nieuwe wetsvoorstellen als een poging om die vrijheden in te dijken. China is niet met de protesten opgezet.

Via die kanalen zouden op een gecoördineerde manier video's zijn geüpload met betrekking tot de protesten in Hongkong. "De ontdekking lag in de lijn van wat ook Facebook en Twitter vaststelden", verklaarde Shane Huntley, belast met het analyseren van bedreigingen bij Google, in een blogpost. Volgens Google deden de makers van de kanalen onder meer beroep op VPN-verbindingen en andere methodes om de oorsprong van de accounts te maskeren. Eerder meldde de microblogsite Twitter al dat via honderden verschillende Twitteraccounts werd geprobeerd om de publieke opinie over de protesten in Hongkong te manipuleren. Er was sprake van "significante door de staat gesteunde activiteiten" via zeker 936 accounts uit China, luidde het. Deze probeerden onder meer de legitimiteit en politieke standpunten van de protestbeweging ter plaatse te ondermijnen. De betreffende accounts werden door Twitter uit de lucht gehaald, omdat ze beleidsregels van het bedrijf hebben overtreden. Facebook kwam na een tip van Twitter tot eenzelfde conclusie.In Hongkong protesteren miljoenen mensen al weken voor meer democratie. De regio is officieel een onderdeel van China, maar heeft een speciaal statuut waarin burgers meer vrijheden genieten dan in China zelf. De protestanten zien enkele nieuwe wetsvoorstellen als een poging om die vrijheden in te dijken. China is niet met de protesten opgezet.