Zo bevestigde Heather VanCura, manager in het Java Community Process (JCP) program office bij Sun, dat de rol van JCP als hoeder van de Java-specificaties en de compatibiliteitscontroles zeker niet zal veranderen. Wel ziet ze de stap naar 'open' Java als een aanzet om de werking van de JSR- (Java Specification Requests) groepen (waar specificaties worden geformuleerd en een eerste keer in een referentie-implementatie worden uitgewerkt) transparanter te maken. VanCura benadrukt tevens dat deze evolutie eens te meer individuele personen kan aanzetten lid te worden van JCP en mee te stemmen over de nieuwe ontwikkelingen.Voor Geir Magnusson Jr. van het Apache Harmony-project, dat een volle implementatie van Java onder een volledig 'open' licentie beoogt, verdwijnt met Suns beslissing voor een open Java slechts één aanleiding voor Harmony. Zo wil Harmony doorgaan omdat het ook een uiterst modulaire implementatie nastreeft. Vandaag zou Harmony overigens al ca. 97 procent functioneel compleet zijn, zij het dat dit nog niet betekent dat het al zou slagen in de compatibiliteitstesten van JCP. Overigens zal Harmony na de huidige SE 5 editie ook de nieuwe SE 6 implementeren.Overigens, de bedrijven op deze Javapolis gaven blijk van een brede verscheidenheid, gaande van een pure rekruteringsstand van De Post tot een booth van... Microsoft. Voorts waren er op Javapolis ontroerende momenten. Zo gaf een Java-specialiste op de conferentie het 'Ja'-woord aan haar verloofde. Meer [hier].

Zo bevestigde Heather VanCura, manager in het Java Community Process (JCP) program office bij Sun, dat de rol van JCP als hoeder van de Java-specificaties en de compatibiliteitscontroles zeker niet zal veranderen. Wel ziet ze de stap naar 'open' Java als een aanzet om de werking van de JSR- (Java Specification Requests) groepen (waar specificaties worden geformuleerd en een eerste keer in een referentie-implementatie worden uitgewerkt) transparanter te maken. VanCura benadrukt tevens dat deze evolutie eens te meer individuele personen kan aanzetten lid te worden van JCP en mee te stemmen over de nieuwe ontwikkelingen.Voor Geir Magnusson Jr. van het Apache Harmony-project, dat een volle implementatie van Java onder een volledig 'open' licentie beoogt, verdwijnt met Suns beslissing voor een open Java slechts één aanleiding voor Harmony. Zo wil Harmony doorgaan omdat het ook een uiterst modulaire implementatie nastreeft. Vandaag zou Harmony overigens al ca. 97 procent functioneel compleet zijn, zij het dat dit nog niet betekent dat het al zou slagen in de compatibiliteitstesten van JCP. Overigens zal Harmony na de huidige SE 5 editie ook de nieuwe SE 6 implementeren.Overigens, de bedrijven op deze Javapolis gaven blijk van een brede verscheidenheid, gaande van een pure rekruteringsstand van De Post tot een booth van... Microsoft. Voorts waren er op Javapolis ontroerende momenten. Zo gaf een Java-specialiste op de conferentie het 'Ja'-woord aan haar verloofde. Meer [hier].