Kris Ven is onderzoeker aan het departement Bedrijfsinformatica van de faculteit TEW, Universiteit Antwerpen. Voor zijn doctoraatsthesis voerde hij onderzoek naar motieven die Vlaamse organisaties al of niet aanzetten te opteren voor opensourceoplossingen (Linux, Apache, Bind, ...).

Kris Ven ondervroeg 320 Vlaamse bedrijven of instellingen. Driekwart ervan kwam uit de privé-sector (32% grote ondernemingen, 40% middelgrote en 28% kleine bedrijven).

Eerste vaststelling: de gangbare opvattingen kloppen niet met de werkelijkheid. "De kostprijs en de beschikbaarheid van broncode zijn niet doorslaggevend in de eindbeslissing. Pragmatisme overweegt. Wat de keuze het meest beïnvloedt, zijn factoren zoals kwaliteit en betrouwbaarheid van de software en interne expertise (wat zelfs belangrijker wordt geacht dan beschikbaarheid van externe know how nvdr). Invoering van open source is vaak immers een bottom-upkwestie, binnengesmokkeld door iemand die er privé veel mee bezig is. Zo kunnen de medewerkers hun mening geven, het product evalueren in de installatiefase, een deel van de implementatie en support voor hun rekening nemen, ..."

De prijs staat pas derde in het lijstje van beslissende factoren. "De TCO is nu nog niet echt geïdentificeerd of berekend. Vooral omdat sommige kosten moeilijk kwantificeerbaar zijn, zoals opleidingen door interne medewerkers, ontwikkeling van verklarende documenten en FAQ's, aanpassingsperiode voor gebruikers, toevlucht tot de helpdesk, ..."

De respondenten verwijzen niet naar de kans om de broncodes te gebruiken. 70 procent beweert die code wel eens bekeken te hebben, zonder de intentie om eraan te raken. "Dat soort interventie heeft weinig zin op het niveau van de infrastructuur. De organisaties hebben overigens niet de programmeurs die bedreven genoeg zijn om wijzigingen aan te brengen in Linux- of Apache-code... Voeg daarbij de risico's: problemen met updates, coherentie van correcties, noodzaak van nieuwe ontwikkelingen bij wijziging of customisation, zich moeten wenden tot een nog onbekende gemeenschap..."

De meest verrassende conclusie van Kris Ven: "Wij verwachtten factoren zoals de prijs van de licentie, de toegang tot de broncode, een principiële overtuiging die haast religieuze proporties aanneemt, de mogelijkheid om de oplossing te testen zonder zich te binden. Geen enkele daarvan blijkt echter doorslaggevend. Men gebruikt hier gewoon dezelfde argumenten als voor proprietary software."

Kris Ven is onderzoeker aan het departement Bedrijfsinformatica van de faculteit TEW, Universiteit Antwerpen. Voor zijn doctoraatsthesis voerde hij onderzoek naar motieven die Vlaamse organisaties al of niet aanzetten te opteren voor opensourceoplossingen (Linux, Apache, Bind, ...). Kris Ven ondervroeg 320 Vlaamse bedrijven of instellingen. Driekwart ervan kwam uit de privé-sector (32% grote ondernemingen, 40% middelgrote en 28% kleine bedrijven). Eerste vaststelling: de gangbare opvattingen kloppen niet met de werkelijkheid. "De kostprijs en de beschikbaarheid van broncode zijn niet doorslaggevend in de eindbeslissing. Pragmatisme overweegt. Wat de keuze het meest beïnvloedt, zijn factoren zoals kwaliteit en betrouwbaarheid van de software en interne expertise (wat zelfs belangrijker wordt geacht dan beschikbaarheid van externe know how nvdr). Invoering van open source is vaak immers een bottom-upkwestie, binnengesmokkeld door iemand die er privé veel mee bezig is. Zo kunnen de medewerkers hun mening geven, het product evalueren in de installatiefase, een deel van de implementatie en support voor hun rekening nemen, ..." De prijs staat pas derde in het lijstje van beslissende factoren. "De TCO is nu nog niet echt geïdentificeerd of berekend. Vooral omdat sommige kosten moeilijk kwantificeerbaar zijn, zoals opleidingen door interne medewerkers, ontwikkeling van verklarende documenten en FAQ's, aanpassingsperiode voor gebruikers, toevlucht tot de helpdesk, ..." De respondenten verwijzen niet naar de kans om de broncodes te gebruiken. 70 procent beweert die code wel eens bekeken te hebben, zonder de intentie om eraan te raken. "Dat soort interventie heeft weinig zin op het niveau van de infrastructuur. De organisaties hebben overigens niet de programmeurs die bedreven genoeg zijn om wijzigingen aan te brengen in Linux- of Apache-code... Voeg daarbij de risico's: problemen met updates, coherentie van correcties, noodzaak van nieuwe ontwikkelingen bij wijziging of customisation, zich moeten wenden tot een nog onbekende gemeenschap..." De meest verrassende conclusie van Kris Ven: "Wij verwachtten factoren zoals de prijs van de licentie, de toegang tot de broncode, een principiële overtuiging die haast religieuze proporties aanneemt, de mogelijkheid om de oplossing te testen zonder zich te binden. Geen enkele daarvan blijkt echter doorslaggevend. Men gebruikt hier gewoon dezelfde argumenten als voor proprietary software."