Vlaams parlementslid Ludo Sannen (sp.a) mort omdat een mondelinge parlementaire vraag over het gebruik van open source in het onderwijs afgewezen werd. Boudewijn Bouckaert (LDD), voorzitter van de commissie Onderwijs en Gelijke kansen, noemt het geklaag van Sannen ongepast.

Eind februari vond in de parlementscommissie Bestuurszaken een debat plaats over het gebruik van open bron en vrije software bij de Vlaamse overheid en de lokale overheden. Naar aanleiding daarvan stelde Sannen een vergelijkbare vraag over het gebruik van open source in het Vlaamse onderwijs in de commissie Onderwijs en Gelijke kansen, gericht aan minister van Onderwijs Pascal Smet. Die (mondelinge) vraag werd echter afgewezen door commissievoorzitter Bouckaert wegens "niet geschikt voor een gedegen discussie in de commissie".

Een geërgerde Sannen stuurde daarop een persbericht uit met als titel "LDD zegt neen tegen vrije software". "De besturingssystemen en Officepakketten van Microsoft domineren nog altijd het onderwijs, zo blijkt uit recent onderzoek", stelt Sannen in dat communiqué. "Dat vraagt natuurlijk om een grondig debat, over mogelijke oorzaken, prioriteiten en oplossingen. Bouckaert vond het onderwerp echter 'niet geschikt voor debat', en spreekt zo zijn onverschilligheid jegens de potentieel reusachtige besparingsmogelijkheden uit. Dat één bedrijf zijn monopoliepositie kan blijven bestendigen, lijkt zo ook zijn stilzwijgende goedkeuring te genieten."

Om wat meer toelichting gevraagd, klinkt het bij Sannens parlementaire medewerker Dieter Berckvens: "De vragen an sich zijn niet zo controversieel. Het gaat er vooral om dat de kwestie met geen stokken in het parlement te krijgen valt, hoewel ze bezwaarlijk irrelevant te noemen valt. Ik steek het vooral op een gebrek aan kennis en/of interesse."

Bouckaert stoort zich aan de druk die Sannen uitoefent om de afgewezen vraag alsnog te stellen. Hij vindt de stelling dat hij onverschillig zou staan tegenover de problematiek "hoogst ongepast". "Ik volg met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van vragen om uitleg een lijn die op het reglement is gebaseerd en niets met de inhoud te maken heeft. Voor de vraag in kwestie heb ik geoordeeld dat zij, zoals ze voorlag, niet tot een debat in de commissie aanleiding zou geven en dat het beter zou zijn deze eerst schriftelijk te laten stellen." Bouckaert verwijst zelf naar de voorafgaandelijke discussie in de commissie Bestuurszaken. "Daarin is maar één commissielid tussengekomen."

Ludo Sannen heeft de vraag aan minister Smet intussen schriftelijk gesteld. Op het antwoord - waar het toch eigenlijk om draait - is het voorlopig nog wachten.

Vlaams parlementslid Ludo Sannen (sp.a) mort omdat een mondelinge parlementaire vraag over het gebruik van open source in het onderwijs afgewezen werd. Boudewijn Bouckaert (LDD), voorzitter van de commissie Onderwijs en Gelijke kansen, noemt het geklaag van Sannen ongepast. Eind februari vond in de parlementscommissie Bestuurszaken een debat plaats over het gebruik van open bron en vrije software bij de Vlaamse overheid en de lokale overheden. Naar aanleiding daarvan stelde Sannen een vergelijkbare vraag over het gebruik van open source in het Vlaamse onderwijs in de commissie Onderwijs en Gelijke kansen, gericht aan minister van Onderwijs Pascal Smet. Die (mondelinge) vraag werd echter afgewezen door commissievoorzitter Bouckaert wegens "niet geschikt voor een gedegen discussie in de commissie". Een geërgerde Sannen stuurde daarop een persbericht uit met als titel "LDD zegt neen tegen vrije software". "De besturingssystemen en Officepakketten van Microsoft domineren nog altijd het onderwijs, zo blijkt uit recent onderzoek", stelt Sannen in dat communiqué. "Dat vraagt natuurlijk om een grondig debat, over mogelijke oorzaken, prioriteiten en oplossingen. Bouckaert vond het onderwerp echter 'niet geschikt voor debat', en spreekt zo zijn onverschilligheid jegens de potentieel reusachtige besparingsmogelijkheden uit. Dat één bedrijf zijn monopoliepositie kan blijven bestendigen, lijkt zo ook zijn stilzwijgende goedkeuring te genieten." Om wat meer toelichting gevraagd, klinkt het bij Sannens parlementaire medewerker Dieter Berckvens: "De vragen an sich zijn niet zo controversieel. Het gaat er vooral om dat de kwestie met geen stokken in het parlement te krijgen valt, hoewel ze bezwaarlijk irrelevant te noemen valt. Ik steek het vooral op een gebrek aan kennis en/of interesse." Bouckaert stoort zich aan de druk die Sannen uitoefent om de afgewezen vraag alsnog te stellen. Hij vindt de stelling dat hij onverschillig zou staan tegenover de problematiek "hoogst ongepast". "Ik volg met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van vragen om uitleg een lijn die op het reglement is gebaseerd en niets met de inhoud te maken heeft. Voor de vraag in kwestie heb ik geoordeeld dat zij, zoals ze voorlag, niet tot een debat in de commissie aanleiding zou geven en dat het beter zou zijn deze eerst schriftelijk te laten stellen." Bouckaert verwijst zelf naar de voorafgaandelijke discussie in de commissie Bestuurszaken. "Daarin is maar één commissielid tussengekomen." Ludo Sannen heeft de vraag aan minister Smet intussen schriftelijk gesteld. Op het antwoord - waar het toch eigenlijk om draait - is het voorlopig nog wachten.