Senator Bart Tommelein (Open VLD) klaagt 'supercookies' aan bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Nu de meeste browsers routineus cookies kunnen blokkeren, stappen website-uitbaters over op supercookies. Niet alleen verzamelen deze meer informatie over de gebruiker, maar bovendien kunnen ze niet gewoon door het legen van de cache of het instellen van de cookies-blokkering worden verwijderd of voorkomen Het betreft in wezen stukjes code in Flash of HTML5, die zichzelf indien nodig kunnen herinstalleren. Blijkbaar doen al heel wat van 's werelds populairste sites hierop een beroep, zoals onder meer MSN.

Evenals in andere Europese landen, roept het verschijnsel ook in België verontrusting op. Zo heeft Bart Tommelein, senator voor Open VLD, terzake schriftelijke vragen gericht aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Jusititie, aangezien "het grote probleem met supercookies is dat de geringe controle die internetgebruikers nog hebben, wordt aangetast."

Volgens Tommelein moeten die supercookies worden beschouwd als een vorm van 'computervredebreuk' (naar analogie met huisvredebreuk), omdat ze tegen de expliciete wil van de gebruiker ingaan (want die heeft daarvoor geen toestemming verleend), en bij extensie een zware inbreuk op de privacy wetgeving. In de schriftelijke vragen wordt gepolst of de betrokken ministers de zaak bestuderen, of daarover al klachten zijn ontvangen en of dit probleem eventueel op Europees niveau zou worden voorgelegd. Tommelein overweegt eveneens - als de overheid geen actie onderneemt - om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie.

De supercookies druisen in ieder geval op brede schaal in tegen de Europese richtlijnen, die zelfs voor gewone cookies bijzonder stringent zijn. Zo blijken heel wat sites in Europa vandaag nog niet conform de nieuwe Europese eisen te werken. Bovendien hebben heel wat privacyautoriteiten - in het bijzonder in Duitsland - al vaak klachten ingediend tegen sites en bedrijven die al te veel informatie over gebruikers inwonnen en bijhielden. In dat opzicht zal allicht op korte termijn aan de bouwers van browsers en andere webtoegangsoftware worden gevraagd om de nodige blokkeringsmiddelen te voorzien, terwijl bedrijven zullen worden beperkt in de hoeveelheid en aard van informatie die kan worden ingewonnen.

Senator Bart Tommelein (Open VLD) klaagt 'supercookies' aan bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Nu de meeste browsers routineus cookies kunnen blokkeren, stappen website-uitbaters over op supercookies. Niet alleen verzamelen deze meer informatie over de gebruiker, maar bovendien kunnen ze niet gewoon door het legen van de cache of het instellen van de cookies-blokkering worden verwijderd of voorkomen Het betreft in wezen stukjes code in Flash of HTML5, die zichzelf indien nodig kunnen herinstalleren. Blijkbaar doen al heel wat van 's werelds populairste sites hierop een beroep, zoals onder meer MSN. Evenals in andere Europese landen, roept het verschijnsel ook in België verontrusting op. Zo heeft Bart Tommelein, senator voor Open VLD, terzake schriftelijke vragen gericht aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Jusititie, aangezien "het grote probleem met supercookies is dat de geringe controle die internetgebruikers nog hebben, wordt aangetast." Volgens Tommelein moeten die supercookies worden beschouwd als een vorm van 'computervredebreuk' (naar analogie met huisvredebreuk), omdat ze tegen de expliciete wil van de gebruiker ingaan (want die heeft daarvoor geen toestemming verleend), en bij extensie een zware inbreuk op de privacy wetgeving. In de schriftelijke vragen wordt gepolst of de betrokken ministers de zaak bestuderen, of daarover al klachten zijn ontvangen en of dit probleem eventueel op Europees niveau zou worden voorgelegd. Tommelein overweegt eveneens - als de overheid geen actie onderneemt - om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie. De supercookies druisen in ieder geval op brede schaal in tegen de Europese richtlijnen, die zelfs voor gewone cookies bijzonder stringent zijn. Zo blijken heel wat sites in Europa vandaag nog niet conform de nieuwe Europese eisen te werken. Bovendien hebben heel wat privacyautoriteiten - in het bijzonder in Duitsland - al vaak klachten ingediend tegen sites en bedrijven die al te veel informatie over gebruikers inwonnen en bijhielden. In dat opzicht zal allicht op korte termijn aan de bouwers van browsers en andere webtoegangsoftware worden gevraagd om de nodige blokkeringsmiddelen te voorzien, terwijl bedrijven zullen worden beperkt in de hoeveelheid en aard van informatie die kan worden ingewonnen.