De zendmastentaks is een doorn in het oog van de operatoren. De taxe pylône werd intussen al twee keer geschrapt door het Grondwettelijk hof maar intussen wordt er wel onderhandeld tussen overheid en operatoren.

Aan L'Echo zegt Harion dat de operatoren bereid zijn om het bedrag dat ze normaal aan belastingen moeten betalen, willen omvormen tot een investering. Dat zou neerkomen op een totaal van 15 miljoen per jaar tot 2019.

"Het is logisch en rationeel dat de operatoren en de regio zouden overeenkomen om het bedrag te investeren in het voordeel van de klanten." "De operatoren zijn klaar om hun engagement te tonen om dit mogelijk te maken", klinkt het.

De zendmastentaks kwam er echter niet zonder reden. De Waalse regering voerde ze in omdat de gemeentelijke belastingen voor zendmasten systematisch voor de rechter werden getrokken en zo niet werden betaald. De bedoeling was om via de Waalse overheid belastingen te innen die dan zouden doorsijpelen naar het gemeentelijk niveau. Maar de operatoren hebben de taks altijd afgedaan als een absurde maatregel die de investeringen fnuikt. (Belga/PVL)

De zendmastentaks is een doorn in het oog van de operatoren. De taxe pylône werd intussen al twee keer geschrapt door het Grondwettelijk hof maar intussen wordt er wel onderhandeld tussen overheid en operatoren.Aan L'Echo zegt Harion dat de operatoren bereid zijn om het bedrag dat ze normaal aan belastingen moeten betalen, willen omvormen tot een investering. Dat zou neerkomen op een totaal van 15 miljoen per jaar tot 2019."Het is logisch en rationeel dat de operatoren en de regio zouden overeenkomen om het bedrag te investeren in het voordeel van de klanten." "De operatoren zijn klaar om hun engagement te tonen om dit mogelijk te maken", klinkt het.De zendmastentaks kwam er echter niet zonder reden. De Waalse regering voerde ze in omdat de gemeentelijke belastingen voor zendmasten systematisch voor de rechter werden getrokken en zo niet werden betaald. De bedoeling was om via de Waalse overheid belastingen te innen die dan zouden doorsijpelen naar het gemeentelijk niveau. Maar de operatoren hebben de taks altijd afgedaan als een absurde maatregel die de investeringen fnuikt. (Belga/PVL)