Om het grid-bewustzijn onder bedrijven te meten heeft Oracle in Europa een zogenaamde grid-index in het leven geroepen. Daarbij wordt een contingent van meer dan zeshonderd bedrijven iedere zes maanden beoordeeld op een zestal criteria.Bij de eerste meting leverde dat een gemiddeld Europees indexcijfer op van 3,1 op een schaal van 0 tot 10. De Benelux zit momenteel onder het algemene gemiddelde. Dat komt vooral door een gebrek aan kennis over grid computing.

Om het grid-bewustzijn onder bedrijven te meten heeft Oracle in Europa een zogenaamde grid-index in het leven geroepen. Daarbij wordt een contingent van meer dan zeshonderd bedrijven iedere zes maanden beoordeeld op een zestal criteria.Bij de eerste meting leverde dat een gemiddeld Europees indexcijfer op van 3,1 op een schaal van 0 tot 10. De Benelux zit momenteel onder het algemene gemiddelde. Dat komt vooral door een gebrek aan kennis over grid computing.