Het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie van de Europese Commissie heeft een groot netwerkcontract gegund aan de Belgische poot van Orange Business Services.

Het directoraat-generaal moet zorgen voor het algemene communicatienetwerk en de gemeenschappelijke interface voor de onderlinge koppeling van de verschillende belasting- en douanediensten van de lidstaten. Concreet wordt Orange ingeschakeld om al die nationale administratieve diensten in 33 verschillende landen (alle EU lidstaten + Kroatië, Noorwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije) via een WAN (wide area network) te verbinden. Orange test ook of het audio- en webconferencing kan toevoegen aan het systeem.

Het gaat om een vierjarig raamcontract (met een optie voor 3 bijkomende jaren) ter waarde van 29,8 miljoen euro.

Het WAN vervangt een bestaande oplossing, uit een eerder raamcontract. De nadruk lag bij de nieuwe oplossing op een 'robuuste architectuur'. Orange Business Services heeft daar ervaring mee, ook bij de Europese instellingen. Het bedrijf stond de voorbije jaren immers in voor het beheer van het hoogbeveiligde Europese overheidsnetwerk sTesta. Die opdracht is uiteraard nog wel van een iets andere ordegrootte, goed voor enkele honderden miljoen euro's.

Het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie van de Europese Commissie heeft een groot netwerkcontract gegund aan de Belgische poot van Orange Business Services. Het directoraat-generaal moet zorgen voor het algemene communicatienetwerk en de gemeenschappelijke interface voor de onderlinge koppeling van de verschillende belasting- en douanediensten van de lidstaten. Concreet wordt Orange ingeschakeld om al die nationale administratieve diensten in 33 verschillende landen (alle EU lidstaten + Kroatië, Noorwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije) via een WAN (wide area network) te verbinden. Orange test ook of het audio- en webconferencing kan toevoegen aan het systeem. Het gaat om een vierjarig raamcontract (met een optie voor 3 bijkomende jaren) ter waarde van 29,8 miljoen euro. Het WAN vervangt een bestaande oplossing, uit een eerder raamcontract. De nadruk lag bij de nieuwe oplossing op een 'robuuste architectuur'. Orange Business Services heeft daar ervaring mee, ook bij de Europese instellingen. Het bedrijf stond de voorbije jaren immers in voor het beheer van het hoogbeveiligde Europese overheidsnetwerk sTesta. Die opdracht is uiteraard nog wel van een iets andere ordegrootte, goed voor enkele honderden miljoen euro's.