Net als vorig jaar is de opstoot van de laatste dagen het online aangiftesysteem voor belastingen Tax-on-web weer fataal geworden. Vandaag is de laatste dag dat de aangifte kan ingediend worden. Een simpel overbelastingsprobleem, aldus de FOD Financiën bij monde van woordvoerster Birgit Peeters. Omdat zoveel mensen tegelijk hun aangifte wilden indienen, raakte de server verzadigd. Bij de FOD Financiën is men niet echt verrast en kan men er alleen maar fijntjes op wijzen dat het ook mogelijk is de aangifte wat vroeger in te dienen.In elk geval mag er gewag worden gemaakt van een groeiend succes van de online aangifte. Het voorbije weekend lag het aantal aangiftes via Tax-on-web al boven het aantal van vorig jaar. Het leeuwendeel van de online indieners zijn ambtenaren.

Net als vorig jaar is de opstoot van de laatste dagen het online aangiftesysteem voor belastingen Tax-on-web weer fataal geworden. Vandaag is de laatste dag dat de aangifte kan ingediend worden. Een simpel overbelastingsprobleem, aldus de FOD Financiën bij monde van woordvoerster Birgit Peeters. Omdat zoveel mensen tegelijk hun aangifte wilden indienen, raakte de server verzadigd. Bij de FOD Financiën is men niet echt verrast en kan men er alleen maar fijntjes op wijzen dat het ook mogelijk is de aangifte wat vroeger in te dienen.In elk geval mag er gewag worden gemaakt van een groeiend succes van de online aangifte. Het voorbije weekend lag het aantal aangiftes via Tax-on-web al boven het aantal van vorig jaar. Het leeuwendeel van de online indieners zijn ambtenaren.