In het eerste kwartaal kwamen met name adware (spyware voor advertentiedoeleinden) en kwaadaardige trojans en system-monitors veel vaker voor. Bijna een derde van de privé-computers is besmet met zo'n trojan. De meest voorkomende trojan, Trojan-Downloader-Zlob, kwam dit kwartaal dubbel zo vaak voor.Ook de mate van besmetting is verergerd. Een besmette computer had het eerste kwartaal van 2006 gemiddeld 29,5 spyware-sporen, dat is een stijging van 24 procent. De cijfers zijn afkomstig van Webroot Software, ontwikkelaar van anti-spyware producten zoals SpySweeper.Ook alarmerend is de sterke stijging van de aanwezigheid van adware. Ondanks de recente processen en wetgeving gericht op het dwarsbomen van de inspanningen van illegale adware-verkopers, blijkt dat het percentage met adware besmette pc's is gestegen van 45 procent (vierde kwartaal 2005) naar 59 procent (eerste kwartaal 2006).

In het eerste kwartaal kwamen met name adware (spyware voor advertentiedoeleinden) en kwaadaardige trojans en system-monitors veel vaker voor. Bijna een derde van de privé-computers is besmet met zo'n trojan. De meest voorkomende trojan, Trojan-Downloader-Zlob, kwam dit kwartaal dubbel zo vaak voor.Ook de mate van besmetting is verergerd. Een besmette computer had het eerste kwartaal van 2006 gemiddeld 29,5 spyware-sporen, dat is een stijging van 24 procent. De cijfers zijn afkomstig van Webroot Software, ontwikkelaar van anti-spyware producten zoals SpySweeper.Ook alarmerend is de sterke stijging van de aanwezigheid van adware. Ondanks de recente processen en wetgeving gericht op het dwarsbomen van de inspanningen van illegale adware-verkopers, blijkt dat het percentage met adware besmette pc's is gestegen van 45 procent (vierde kwartaal 2005) naar 59 procent (eerste kwartaal 2006).