Naar analogie van e-birth - de aangifte van geboorten - wordt nu ook gewerkt aan een digitale aangifte van een overlijden.

De Vlaamse openbare crematoria brachten onlangs met de steun van V-ICT-OR en Corve verschillende it-dienstenleveranciers (Cipal, Cevi, Remmicom en Schaubroeck) rond de tafel. Momenteel begint na elk overlijden nog een complex administratief proces dat door verschillende partijen (de nabestaanden, de uitvaartondernemer, het crematorium, het gemeentehuis, enz.) veel manuele handelingen vereist. Administratieve vereenvoudiging kan een heleboel problemen kan oplossen zoals gegevens die dubbel ingevoerd worden en laattijdige afgifte of verlies van documenten.

Op korte termijn moet het mogelijk worden dat alvast de nodige attesten en documenten elektronisch uitgewisseld worden tussen de betrokken partijen. Om data op een gestructureerde manier door te geven, wordt gekeken naar OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden).

Naar analogie van e-birth - de aangifte van geboorten - wordt nu ook gewerkt aan een digitale aangifte van een overlijden. De Vlaamse openbare crematoria brachten onlangs met de steun van V-ICT-OR en Corve verschillende it-dienstenleveranciers (Cipal, Cevi, Remmicom en Schaubroeck) rond de tafel. Momenteel begint na elk overlijden nog een complex administratief proces dat door verschillende partijen (de nabestaanden, de uitvaartondernemer, het crematorium, het gemeentehuis, enz.) veel manuele handelingen vereist. Administratieve vereenvoudiging kan een heleboel problemen kan oplossen zoals gegevens die dubbel ingevoerd worden en laattijdige afgifte of verlies van documenten. Op korte termijn moet het mogelijk worden dat alvast de nodige attesten en documenten elektronisch uitgewisseld worden tussen de betrokken partijen. Om data op een gestructureerde manier door te geven, wordt gekeken naar OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden).