Het jongste nummer van het American Journal of Preventive Medicine pakt uit met een wel heel erg opmerkelijk onderzoek rond 'computerongevallen'.

Voor alle duidelijkheid gaat het deze keer eens niét over software die hapert, een harde schijf die crasht of een monitor die het begeeft: dit onderzoek handelt over verwondingen die mensen als gevolg van een computer oplopen. De wetenschappers bestudeerden bijna 80.000 'pc-ongevallen' tussen 1994 en 2006 waarbij Amerikanen in allerijl naar de spoeddienst van het ziekenhuis trokken.

In de afgelopen dertien jaar blijkt dat aantal met maar liefst 732 procent gestegen te zijn. Logisch zou je denken in het licht van de gestage opmars van de pc in die tijdspanne, maar toch is er meer aan de hand: het aantal (Amerikaanse) huishoudens met een computer steeg in die tijd namelijk maar met 309 procent.

Vanwaar dus die ongevallen? Meestal gebeuren die thuis: bijvoorbeeld jonge kinderen die over een computer of een onderdeel ervan struikelen. Maar liefst 43,3 procent van alle door pc's verwonde mensen blijken overigens kinderen onder de vijf jaar te zijn. Naast kinderen blijken overigens ook veel zestigplussers te struikelen over apparatuur (37,7 procent). De meeste slachtoffers werden in het ziekenhuis opgenomen met hoofdwonden.

Als je de (jong)volwassenen even in kaart brengt, dan blijken het plotseling de handen en voeten te zijn die gemiddeld genomen het vaakst gekwetst geraakten. Volgens de onderzoekers gebeurde dat meestal omdat die mensen tegen pc-apparatuur schopten of hun computer een oplawaai verkochten. Misschien toch om hun woede te bekoelen nadat een stukje software het begaf of de computer met geen stokken meer vooruit te krijgen was?

En tot slot willen we je zeker niet de conclusie onthouden dat een vallende pc-monitor globaal genomen de allergrootste oorzaak was van alle verwondingen. Na 2003 zien de onderzoekers wel een forse daling: een curve die omgekeerd evenredig lijkt te lopen met de introductie van de lichtere en plattere computerschermen.

Het jongste nummer van het American Journal of Preventive Medicine pakt uit met een wel heel erg opmerkelijk onderzoek rond 'computerongevallen'. Voor alle duidelijkheid gaat het deze keer eens niét over software die hapert, een harde schijf die crasht of een monitor die het begeeft: dit onderzoek handelt over verwondingen die mensen als gevolg van een computer oplopen. De wetenschappers bestudeerden bijna 80.000 'pc-ongevallen' tussen 1994 en 2006 waarbij Amerikanen in allerijl naar de spoeddienst van het ziekenhuis trokken. In de afgelopen dertien jaar blijkt dat aantal met maar liefst 732 procent gestegen te zijn. Logisch zou je denken in het licht van de gestage opmars van de pc in die tijdspanne, maar toch is er meer aan de hand: het aantal (Amerikaanse) huishoudens met een computer steeg in die tijd namelijk maar met 309 procent. Vanwaar dus die ongevallen? Meestal gebeuren die thuis: bijvoorbeeld jonge kinderen die over een computer of een onderdeel ervan struikelen. Maar liefst 43,3 procent van alle door pc's verwonde mensen blijken overigens kinderen onder de vijf jaar te zijn. Naast kinderen blijken overigens ook veel zestigplussers te struikelen over apparatuur (37,7 procent). De meeste slachtoffers werden in het ziekenhuis opgenomen met hoofdwonden. Als je de (jong)volwassenen even in kaart brengt, dan blijken het plotseling de handen en voeten te zijn die gemiddeld genomen het vaakst gekwetst geraakten. Volgens de onderzoekers gebeurde dat meestal omdat die mensen tegen pc-apparatuur schopten of hun computer een oplawaai verkochten. Misschien toch om hun woede te bekoelen nadat een stukje software het begaf of de computer met geen stokken meer vooruit te krijgen was? En tot slot willen we je zeker niet de conclusie onthouden dat een vallende pc-monitor globaal genomen de allergrootste oorzaak was van alle verwondingen. Na 2003 zien de onderzoekers wel een forse daling: een curve die omgekeerd evenredig lijkt te lopen met de introductie van de lichtere en plattere computerschermen.