Goed nieuws: het schoolmateriaal is dit jaar goedkoper en milieuvriendelijker. Maar "ondanks deze algemene prijsdaling, zijn de ouders toch van oordeel dat het in 2009 weer een duurder schooljaar wordt."

Zoals gebruikelijk publiceert de consumentenvereniging OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) rond deze tijd van het jaar haar 'Trends in aankopen van schoolmateriaal'.

In het middelbaar onderwijs wordt gemiddeld 183 euro per kind uitgegeven, maar het OIVO stelt vast dat "sommige scholen van de leerlingen in het 1ste en 2de jaar secundair een computer verwachten om cd-roms voor de taal- en wiskundelessen te kunnen gebruiken." De vereniging merkt ook op dat sommige scholen er niet voor terugdeinzen om promoties voor computermateriaal aan te bieden. OIVO besluit dat "de aankoop van computermateriaal steeds vaker een noodzaak wordt in het onderwijs."

In de VS zullen gezinnen, volgens een enquête van de National Retail Federation, dit schooljaar 8% minder moeten uitgeven aan schoolmateriaal. De uitgaven voor algemene elektronica (pc's, gsm's, rekenmachines) zullen echter dezelfde blijven. Volgens marktonderzoeker IBISWorld zouden deze aankopen de komende jaren zelfs de grootste uitgavenpost kunnen worden bij de start van het nieuwe schooljaar. Wal-Mart verkoopt tegenwoordig een 17-inch laptop van Toshiba voor 348 dollar, en nauwelijks 200 euro!

Goed nieuws: het schoolmateriaal is dit jaar goedkoper en milieuvriendelijker. Maar "ondanks deze algemene prijsdaling, zijn de ouders toch van oordeel dat het in 2009 weer een duurder schooljaar wordt." Zoals gebruikelijk publiceert de consumentenvereniging OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) rond deze tijd van het jaar haar 'Trends in aankopen van schoolmateriaal'. In het middelbaar onderwijs wordt gemiddeld 183 euro per kind uitgegeven, maar het OIVO stelt vast dat "sommige scholen van de leerlingen in het 1ste en 2de jaar secundair een computer verwachten om cd-roms voor de taal- en wiskundelessen te kunnen gebruiken." De vereniging merkt ook op dat sommige scholen er niet voor terugdeinzen om promoties voor computermateriaal aan te bieden. OIVO besluit dat "de aankoop van computermateriaal steeds vaker een noodzaak wordt in het onderwijs." In de VS zullen gezinnen, volgens een enquête van de National Retail Federation, dit schooljaar 8% minder moeten uitgeven aan schoolmateriaal. De uitgaven voor algemene elektronica (pc's, gsm's, rekenmachines) zullen echter dezelfde blijven. Volgens marktonderzoeker IBISWorld zouden deze aankopen de komende jaren zelfs de grootste uitgavenpost kunnen worden bij de start van het nieuwe schooljaar. Wal-Mart verkoopt tegenwoordig een 17-inch laptop van Toshiba voor 348 dollar, en nauwelijks 200 euro!