De problemen dateren al van 2016, zegt Vanden Bossche. 'De werkgever komt zijn beloftes niet na over het vast te leggen budget. In 2014 is een cao afgesproken, waarin stond dat het loonsbudget elk jaar herzien moet worden. Twee jaar is dat gebeurd, maar daarna niet meer.'

Volgens Vanden Bossche zijn er grote onderlinge verschillen tussen de lonen van werknemers die hetzelfde werk doen, die niet toe te schrijven zijn aan anciënniteitsverschillen. Ook zouden bepaalde werknemers volgens een benchmarkanalyse onder de marktprijs worden betaald.

Verzoeningspoging

'Een transparant loonbeleid blijft uit, ook na ettelijke keren onderhandelen en na een verzoeningspoging voor het paritair comité', stelt de ACV-secretaris. 'We begrijpen dat het in de huidige context moeilijk is voor de werkgever om de nakende loonindexering van om en bij de tien procent uit te voeren, maar ook in periodes van lagere indexeringen weigerde men het akkoord uit te voeren zoals afgesproken.'

Bij Canon Belgium werken ruim vijfhonderd personen. De belangrijkste en grootste vestiging bevindt zich in Diegem. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere vestigingen waar techniekers kunnen werken. Canon is een technologiebedrijf dat het meest bekend is om zijn productie van foto- en videocamera's, printers, scanners en multifunctionals.

De problemen dateren al van 2016, zegt Vanden Bossche. 'De werkgever komt zijn beloftes niet na over het vast te leggen budget. In 2014 is een cao afgesproken, waarin stond dat het loonsbudget elk jaar herzien moet worden. Twee jaar is dat gebeurd, maar daarna niet meer.'Volgens Vanden Bossche zijn er grote onderlinge verschillen tussen de lonen van werknemers die hetzelfde werk doen, die niet toe te schrijven zijn aan anciënniteitsverschillen. Ook zouden bepaalde werknemers volgens een benchmarkanalyse onder de marktprijs worden betaald.'Een transparant loonbeleid blijft uit, ook na ettelijke keren onderhandelen en na een verzoeningspoging voor het paritair comité', stelt de ACV-secretaris. 'We begrijpen dat het in de huidige context moeilijk is voor de werkgever om de nakende loonindexering van om en bij de tien procent uit te voeren, maar ook in periodes van lagere indexeringen weigerde men het akkoord uit te voeren zoals afgesproken.'Bij Canon Belgium werken ruim vijfhonderd personen. De belangrijkste en grootste vestiging bevindt zich in Diegem. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere vestigingen waar techniekers kunnen werken. Canon is een technologiebedrijf dat het meest bekend is om zijn productie van foto- en videocamera's, printers, scanners en multifunctionals.