Het Nederlandse elektronicaconcern Philips wil 500 miljoen euro besparen. Banenverlies wordt niet uitgesloten.

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft Philips een nettoverlies geleden van 1,3 miljard euro, die grotendeels toe te schrijven valt aan eenmalige boekhoudkundige lasten. De omzet, exclusief de afgestoten televisie-activiteiten, steeg op jaarbasis nog met 4 procent tot 5,2 miljard euro. Maar het bedrijfsresultaat daalde op jaarbasis wel met ruim een kwart tot 370 miljoen euro - wat weliswaar wel boven de gemiddelde analistenverwachting ligt. Voor 2013 verwacht Philips een jaarlijkse omzetgroei van 4 à 6 procent te realiseren, met een winstmarge van 10 à 12 procent.

Philips wil daarom zijn kosten terugdringen met 500 miljoen euro terugdringen. Naast de bezuinigingen wil Philips jaarlijks 200 miljoen euro investeren in innovatie en het aanboren van nieuwe markten. Concrete details over de besparingsoperatie geeft topman Frans van Houten niet. Banenverlies wordt echter niet uitgesloten. Volgens de vakbonden is het in ieder geval onmogelijk om 500 miljoen euro te besparen zonder aan het personeel te raken. Volgens de vakbonden is voor het personeel van Philips dan ook een onzekere tijd aangebroken.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips wil 500 miljoen euro besparen. Banenverlies wordt niet uitgesloten. In het tweede kwartaal van dit jaar heeft Philips een nettoverlies geleden van 1,3 miljard euro, die grotendeels toe te schrijven valt aan eenmalige boekhoudkundige lasten. De omzet, exclusief de afgestoten televisie-activiteiten, steeg op jaarbasis nog met 4 procent tot 5,2 miljard euro. Maar het bedrijfsresultaat daalde op jaarbasis wel met ruim een kwart tot 370 miljoen euro - wat weliswaar wel boven de gemiddelde analistenverwachting ligt. Voor 2013 verwacht Philips een jaarlijkse omzetgroei van 4 à 6 procent te realiseren, met een winstmarge van 10 à 12 procent. Philips wil daarom zijn kosten terugdringen met 500 miljoen euro terugdringen. Naast de bezuinigingen wil Philips jaarlijks 200 miljoen euro investeren in innovatie en het aanboren van nieuwe markten. Concrete details over de besparingsoperatie geeft topman Frans van Houten niet. Banenverlies wordt echter niet uitgesloten. Volgens de vakbonden is het in ieder geval onmogelijk om 500 miljoen euro te besparen zonder aan het personeel te raken. Volgens de vakbonden is voor het personeel van Philips dan ook een onzekere tijd aangebroken.