Het consultancybedrijf Lee & White Consultants lichtte 350 geselecteerde bedrijven door. 220 van hen waren aanwezig op het internet met een website. 213 daarvan verwerkten persoonsgegevens. Maar liefst 97 % van die laatste groep was niet in orde met de wetgeving rond de privacy.Niet in orde betekent dat ze ofwel een privacyverklaring hadden die heel ontoereikend was (17 %), ofwel helemaal geen privacyverklaring (80 %). Die moet heel wat gegevens bevatten, onder meer over het gebruik van cookies, de beveiligingsmaatregelen en direct marketing. De meest voorkomende tekortkoming (37 % van de websites) is de afwezigheid van contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.De meest voorkomende methode om aan persoongegevens te geraken zijn online invulformulieren, waaronder ook inschrijvingsformulieren voor elektronische nieuwsbrieven. In veel gevallen komt de gevraagde informatie echter niet overeen met het doel van de verwerking, stelt het consultancykantoor.Als steekproef werden enkele bedrijven gepolst naar hun houding tegenover de bevindingen. Veel van hen beschouwden de lage pakkans en de geringe ruchtbaarheid die aan het probleem wordt gegeven als argumenten om de kwestie op de lange baan te schuiven. Tonen ze toch goede wil, dan schrijven ze hun privacyverklaring liever zelf - zonder professionele hulp - om kosten te besparen, met alle onvolkomenheden van dien.Lee & White Consultants wijst op de zware gevolgen als bedrijven worden gepakt (onder meer boetes tot 500.000 euro) en komt daarom met een aantal aanbevelingen. "Gebruikers en consumenten moeten gewezen worden op hun recht op privacy, op de risico's van hun internetactiviteiten voor hun privacy en op de manieren om hun rechten te vrijwaren. Bedrijven moeten een duidelijk beeld krijgen van hun plichten en van de risico's als ze niet in orde zijn." Het consultancybedrijf vraagt daarom een campagne vanuit de overheid en de privésector. Ook wil het een strengere houding van de Privacycommissie tegenover overtreders.

Het consultancybedrijf Lee & White Consultants lichtte 350 geselecteerde bedrijven door. 220 van hen waren aanwezig op het internet met een website. 213 daarvan verwerkten persoonsgegevens. Maar liefst 97 % van die laatste groep was niet in orde met de wetgeving rond de privacy.Niet in orde betekent dat ze ofwel een privacyverklaring hadden die heel ontoereikend was (17 %), ofwel helemaal geen privacyverklaring (80 %). Die moet heel wat gegevens bevatten, onder meer over het gebruik van cookies, de beveiligingsmaatregelen en direct marketing. De meest voorkomende tekortkoming (37 % van de websites) is de afwezigheid van contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.De meest voorkomende methode om aan persoongegevens te geraken zijn online invulformulieren, waaronder ook inschrijvingsformulieren voor elektronische nieuwsbrieven. In veel gevallen komt de gevraagde informatie echter niet overeen met het doel van de verwerking, stelt het consultancykantoor.Als steekproef werden enkele bedrijven gepolst naar hun houding tegenover de bevindingen. Veel van hen beschouwden de lage pakkans en de geringe ruchtbaarheid die aan het probleem wordt gegeven als argumenten om de kwestie op de lange baan te schuiven. Tonen ze toch goede wil, dan schrijven ze hun privacyverklaring liever zelf - zonder professionele hulp - om kosten te besparen, met alle onvolkomenheden van dien.Lee & White Consultants wijst op de zware gevolgen als bedrijven worden gepakt (onder meer boetes tot 500.000 euro) en komt daarom met een aantal aanbevelingen. "Gebruikers en consumenten moeten gewezen worden op hun recht op privacy, op de risico's van hun internetactiviteiten voor hun privacy en op de manieren om hun rechten te vrijwaren. Bedrijven moeten een duidelijk beeld krijgen van hun plichten en van de risico's als ze niet in orde zijn." Het consultancybedrijf vraagt daarom een campagne vanuit de overheid en de privésector. Ook wil het een strengere houding van de Privacycommissie tegenover overtreders.