Irion en Helberger wijzen in hun onderzoek op de problemen die het gebruik van Smart TV's met zich meebrengen voor privacy en gegevensbescherming. Net zoals andere op internet aangesloten apparatuur maken Smart TV's het mogelijk om het gedrag van kijkers on- en offline te volgen en informatie over hun sociale achtergrond, gewoonten en kijkvoorkeuren door te geven aan derden.

Meeluisteren tijdens privégesprekken

De Smart TV-sector ontwikkelt zich snel en aanbieders en fabrikanten proberen maximaal te profiteren van de persoonlijke gegevens van kijkers. Uit het verzameld materiaal blijkt hoe Smart TV's nu al privacygevoelige informatie doorspelen. Zo zijn er gevallen waarin TV's informatie over het kijkgedrag doorgeven aan de fabrikant of onbedoeld meeluisteren tijdens privégesprekken. Irion en Helberger beoordeelden ook onderzoeken die de autoriteiten in Duitsland en Nederland uitvoerden naar privacyschendingen. "Consumenten worden onvoldoende geïnformeerd door fabrikanten en aanbieders en hun privacy wordt geschonden door de standaardinstellingen van Smart TV's", vertelt Irion, onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de UvA.

Europees mediabeleid schiet te kort

De onderzoekers doen een beroep op beleidsmakers om meer te doen voor de privacybescherming van mediagebruikers. "Vreemd genoeg wordt in het Europees mediabeleid niet gerept over nieuwe kwesties als het volgen en monitoren van mediaconsumptie, de rol van gerichte reclame en mogelijke positieve of negatieve effecten van personaliseringsstrategieën op het pluralisme van de media", aldus Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht. "De huidige situatie schiet volledig te kort, zowel binnen de lidstaten als in de EU als geheel."

Irion en Helberger bevelen de EU dan ook aan om een strengere wetgeving in te voeren voor de bescherming van gegevens over mediagebruik.

Irion en Helberger wijzen in hun onderzoek op de problemen die het gebruik van Smart TV's met zich meebrengen voor privacy en gegevensbescherming. Net zoals andere op internet aangesloten apparatuur maken Smart TV's het mogelijk om het gedrag van kijkers on- en offline te volgen en informatie over hun sociale achtergrond, gewoonten en kijkvoorkeuren door te geven aan derden.De Smart TV-sector ontwikkelt zich snel en aanbieders en fabrikanten proberen maximaal te profiteren van de persoonlijke gegevens van kijkers. Uit het verzameld materiaal blijkt hoe Smart TV's nu al privacygevoelige informatie doorspelen. Zo zijn er gevallen waarin TV's informatie over het kijkgedrag doorgeven aan de fabrikant of onbedoeld meeluisteren tijdens privégesprekken. Irion en Helberger beoordeelden ook onderzoeken die de autoriteiten in Duitsland en Nederland uitvoerden naar privacyschendingen. "Consumenten worden onvoldoende geïnformeerd door fabrikanten en aanbieders en hun privacy wordt geschonden door de standaardinstellingen van Smart TV's", vertelt Irion, onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de UvA.De onderzoekers doen een beroep op beleidsmakers om meer te doen voor de privacybescherming van mediagebruikers. "Vreemd genoeg wordt in het Europees mediabeleid niet gerept over nieuwe kwesties als het volgen en monitoren van mediaconsumptie, de rol van gerichte reclame en mogelijke positieve of negatieve effecten van personaliseringsstrategieën op het pluralisme van de media", aldus Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht. "De huidige situatie schiet volledig te kort, zowel binnen de lidstaten als in de EU als geheel."Irion en Helberger bevelen de EU dan ook aan om een strengere wetgeving in te voeren voor de bescherming van gegevens over mediagebruik.