Zowel Europa als de Belgische privacycommissie vragen meer aandacht voor privacy bij de invoering van slimme meters.

'Slimme meters' worden gezien als een belangrijk wapen in de strijd voor een meer efficiënte en uiteindelijk milieuvriendelijker energieverbruik. De Europese Groep 29 - het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming - en aansluitend de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer (CBPL) hebben adviezen gepubliceerd betreffende de privacynoden die aan het gebruik van 'slimme meters' zijn verbonden. En die kunnen wel gevolgen hebben voor het kostenplaatje en de economische leefbaarheid van deze systemen.

De Groep 29 keurde eerde dit jaar al een advies goed, dat nu ook door de CBPL in een eigen aanbeveling werd uitgewerkt. Dat erkent wel de voordelen van slimme meters, maar wijst tevens op de brede impact ervan. Immers, "deze technologie zal een verregaande inkijk op het doen en laten van (minstens) een wooneenheid, en dus van burgers, toelaten." Om dat te verantwoorden zullen er "duidelijke maatschappelijke voordelen moeten tegenover staan." En wordt er gewaarschuwd, "het behalen van een positieve kosten-baten balans bij de uitrol van slimme meters [is] vandaag geen makkelijke en uitgemaakte zaak." De CPBL wijst voorts op de bijkomende Belgische complicatie dat de energiemarkt een gewestelijke bevoegdheid is, met dus mogelijke verschillen inzake controle etc per regio. De CPBL adviseert dan ook overleg van bij de aanvang!

Voorts moet van bij de aanvang duidelijk worden gemaakt wat de verantwoordelijkheid is van de verschillende betrokken partijen (bedrijven etc) en hoe die met de verwerking van de gegevens moeten omgaan (inclusief het recht van de gerbuiker tot inzage en aanpassing van die informatie). Bovendien moet de wetgeving duidelijk voorzien welke handelingen (bijvoorbeeld het afsluiten van stroomvoorziening) door wie onder welke voorwaarden mag worden uitgevoerd, eventueel met de nodige consequenties bij misbruik. De systemen moeten volgens het "privacy by design" principe worden opgezet.

Bovendien moeten deze slimme nutsnetwerken de "passende technische en organisatorische maatregelen nemen" voor zowel de gegevens te beschermen, als afwijkend gebruik van de nutsvoorziening te voorkomen. Het hele gebeuren rond het 'internet of things', waar slimme meter-netwerken deel van uitmaken, wijst op nog heel wat nood aan bijkomend onderzoek om te komen tot sluitende beveiligingssystemen.

Dat alles maakt dat 'slimme meters' meer aandacht zullen vergen om kosten en baten op elkaar af te stemmen en de economische leefbaarheid aantrekkelijk te houden.

Zowel Europa als de Belgische privacycommissie vragen meer aandacht voor privacy bij de invoering van slimme meters. 'Slimme meters' worden gezien als een belangrijk wapen in de strijd voor een meer efficiënte en uiteindelijk milieuvriendelijker energieverbruik. De Europese Groep 29 - het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming - en aansluitend de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer (CBPL) hebben adviezen gepubliceerd betreffende de privacynoden die aan het gebruik van 'slimme meters' zijn verbonden. En die kunnen wel gevolgen hebben voor het kostenplaatje en de economische leefbaarheid van deze systemen. De Groep 29 keurde eerde dit jaar al een advies goed, dat nu ook door de CBPL in een eigen aanbeveling werd uitgewerkt. Dat erkent wel de voordelen van slimme meters, maar wijst tevens op de brede impact ervan. Immers, "deze technologie zal een verregaande inkijk op het doen en laten van (minstens) een wooneenheid, en dus van burgers, toelaten." Om dat te verantwoorden zullen er "duidelijke maatschappelijke voordelen moeten tegenover staan." En wordt er gewaarschuwd, "het behalen van een positieve kosten-baten balans bij de uitrol van slimme meters [is] vandaag geen makkelijke en uitgemaakte zaak." De CPBL wijst voorts op de bijkomende Belgische complicatie dat de energiemarkt een gewestelijke bevoegdheid is, met dus mogelijke verschillen inzake controle etc per regio. De CPBL adviseert dan ook overleg van bij de aanvang! Voorts moet van bij de aanvang duidelijk worden gemaakt wat de verantwoordelijkheid is van de verschillende betrokken partijen (bedrijven etc) en hoe die met de verwerking van de gegevens moeten omgaan (inclusief het recht van de gerbuiker tot inzage en aanpassing van die informatie). Bovendien moet de wetgeving duidelijk voorzien welke handelingen (bijvoorbeeld het afsluiten van stroomvoorziening) door wie onder welke voorwaarden mag worden uitgevoerd, eventueel met de nodige consequenties bij misbruik. De systemen moeten volgens het "privacy by design" principe worden opgezet. Bovendien moeten deze slimme nutsnetwerken de "passende technische en organisatorische maatregelen nemen" voor zowel de gegevens te beschermen, als afwijkend gebruik van de nutsvoorziening te voorkomen. Het hele gebeuren rond het 'internet of things', waar slimme meter-netwerken deel van uitmaken, wijst op nog heel wat nood aan bijkomend onderzoek om te komen tot sluitende beveiligingssystemen. Dat alles maakt dat 'slimme meters' meer aandacht zullen vergen om kosten en baten op elkaar af te stemmen en de economische leefbaarheid aantrekkelijk te houden.