Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bepaalt in zijn voorontwerp dat de chip van elke identiteits- of vreemdelingenkaart een digitaal beeld zal bevatten met de afdrukken van twee vingers. De maatregel lag vorig jaar al gevoelig in de regering, vooral bij Open Vld. De liberalen gingen uiteindelijk akkoord, op voorwaarde dat er geen databank met alle vingerafdrukken zou komen.

De regering acht de maatregel nodig om identiteitskaarten beter te kunnen controleren op vervalsing, maar de Privacycommissie verwijt de regering dat ze geen cijfers of andere gegevens aanbrengt over bewezen gevallen van fraude om de maatregel te rechtvaardigen. "Het nemen van vingerafdrukken van een volledige bevolking is geen onschuldige maatregel op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is een intrusieve maatregel", schrijft de Privacycommissie in haar advies.

Staatssecretaris bevoegd voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) laat weten dat er rekening zal gehouden worden met het advies van de Privacycommissie. "De Privacycommissie dringt aan op een verduidelijking van de motivering voor de vingerafdrukken op de ID-kaart. De minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat het de bedoeling is om ID-fraude tegen te gaan. En wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft, moet het gaan om proportionele maatregelen. We zullen zeker rekening houden met het advies", klinkt het.

Volgens De Backer moeten vingeradrukken op ID-kaarten kunnen in de strijd tegen ID-fraude, maar blijft het opslaan van die vingerafdrukken in een databank een absolute "no go". Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) reageert voorlopig niet inhoudelijk op het advies van de Privacycommissie. Het kabinet-Jambon zal het advies van de commissie bestuderen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bepaalt in zijn voorontwerp dat de chip van elke identiteits- of vreemdelingenkaart een digitaal beeld zal bevatten met de afdrukken van twee vingers. De maatregel lag vorig jaar al gevoelig in de regering, vooral bij Open Vld. De liberalen gingen uiteindelijk akkoord, op voorwaarde dat er geen databank met alle vingerafdrukken zou komen. De regering acht de maatregel nodig om identiteitskaarten beter te kunnen controleren op vervalsing, maar de Privacycommissie verwijt de regering dat ze geen cijfers of andere gegevens aanbrengt over bewezen gevallen van fraude om de maatregel te rechtvaardigen. "Het nemen van vingerafdrukken van een volledige bevolking is geen onschuldige maatregel op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is een intrusieve maatregel", schrijft de Privacycommissie in haar advies.Staatssecretaris bevoegd voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) laat weten dat er rekening zal gehouden worden met het advies van de Privacycommissie. "De Privacycommissie dringt aan op een verduidelijking van de motivering voor de vingerafdrukken op de ID-kaart. De minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat het de bedoeling is om ID-fraude tegen te gaan. En wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft, moet het gaan om proportionele maatregelen. We zullen zeker rekening houden met het advies", klinkt het. Volgens De Backer moeten vingeradrukken op ID-kaarten kunnen in de strijd tegen ID-fraude, maar blijft het opslaan van die vingerafdrukken in een databank een absolute "no go". Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) reageert voorlopig niet inhoudelijk op het advies van de Privacycommissie. Het kabinet-Jambon zal het advies van de commissie bestuderen.