De EDPS, de EU Data Protection Supervisor, trekt naar het Europees Hof om regels te schrappen die Europol meer vrijheid geven om persoonlijke data te verwerken van burgers. Concreet gaat het om twee amendementen die sinds 28 juni van kracht zijn.

Tot dan moest Europol bij het verzamelen van data van burgers binnen de zes maanden nagaan of die burgers linken hebben naar criminele activiteiten. Zo niet dan moeten die gegevens ten laatste tegen 4 januari 2023 worden verwijderd.

De amendementen laten toe dat die data ook nadien mag worden bewaard. EDPS stelt dat Europol zo retroactief haar eigen activiteiten legaliseert en de eerdere aanbevelingen van de EDPS naast zich neerlegt. Daarom neemt het nu juridische stappen om dat te voorkomen.

De EDPS, de EU Data Protection Supervisor, trekt naar het Europees Hof om regels te schrappen die Europol meer vrijheid geven om persoonlijke data te verwerken van burgers. Concreet gaat het om twee amendementen die sinds 28 juni van kracht zijn.Tot dan moest Europol bij het verzamelen van data van burgers binnen de zes maanden nagaan of die burgers linken hebben naar criminele activiteiten. Zo niet dan moeten die gegevens ten laatste tegen 4 januari 2023 worden verwijderd.De amendementen laten toe dat die data ook nadien mag worden bewaard. EDPS stelt dat Europol zo retroactief haar eigen activiteiten legaliseert en de eerdere aanbevelingen van de EDPS naast zich neerlegt. Daarom neemt het nu juridische stappen om dat te voorkomen.